Karriärutvecklingsmodellen

Glada medarbetare samtalar med varandra

Karriärutvecklingsmodellen gör dig trygg och delaktig i din yrkesutveckling, samtidigt som du bidrar till att utveckla framtidens vård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i landet med överprofession för alla akademiska yrken.

Karriärutvecklingsmodellen gör att medarbetare och chef vet vilka förväntningar och utvecklingsmöjligheter som finns och vilken kompetensutveckling som behövs utifrån arbetsuppgifter, ansvar och verksamhetens behov med patienten i fokus.

Karriärutvecklingen kan innebära att du vill forska eller vidareutbilda dig men också att du behöver dela med dig av din kliniska kunskap till dina kollegor. 

Forskning och innovation

Forskning och innovation ingår i alla karriärutvecklingsmodeller, både de akademiska yrkesrollerna och de icke akademiska. I nära samarbete mellan akademi, klinik och näringsliv läggs grunden för dagens, och morgondagens, sjukvård. För de akademiska yrkesrollerna finns möjlighet att få en så kallad överprofession, som ska stimulera till lärande, utveckling av den kliniska kompetensen och stärka de framtida karriärmöjligheterna vid sjukhuset. Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med att erbjuda överprofession för alla akademiska yrken.

Läs mer om överprofession

Nivåblad

Karriärutvecklingsmodellen har flera nivåer som beskriver utvecklingen från nybörjare till erfaren expert. Det finns möjlighet att utvecklas både inom och mellan nivåer. Den förtydligar samband mellan kompetens, formella krav, arbetsuppgifter, ansvar och kompetensutveckling.

För varje yrkesroll finns nivåblad som på ett tydligt beskriver vilken karriärutveckling som är möjlig för just din yrkesroll.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns karriärutvecklingsmodellen för följande yrkesroller:

 

  • Nivå för docent/professor - bygger på de akademiska yrkesrollerna. På denna nivå kan medarbetaren utnämnas till universitetssjukhusöverprofession.

Mer information

  • Karriärutvecklingsmodellen är ett initiativ från Västra Götalandsregionen och började införas i regionen 2015.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset var först i landet med överprofessioner för alla akademiska vårdyrken.
  • Våren 2022 lades forskning och innovation till i alla karriärutvecklingsmodeller, både de akademiska yrkesrollerna och de icke akademiska.
  • Karriärutvecklingsmodellen är ett led i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket och bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.