Medicinmottagning Mölndal

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Förbättringsförslag eller synpunkter
031 - 343 05 42 

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 10:00

Förbättringsförslag eller synpunkter
måndag - fredag 8:00 - 12:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Länsmansgatan 10
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Medicinmottagning
431 80 Mölndal

Medicinmottagningen på Mölndals sjukhus är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter som kräver specialistkompetens.

Vi har specialister inom diabetes, kardiologi, invärtesmedicin, gastroenterologi samt en endoskopiverksamhet. Mottagningen är indelad i olika team som samverkar med varandra. Inom de olika specialistområdena är teamen tvärprofessionella. Vi har också en enhet för forskning.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Välkommen till vår digitala mottagning


Allmänteamet

Allmänteamet

Hitta hit

Allmänteamet finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Allmänteam

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 3

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Allmänteam är ett specialistteam som tillhör Medicinmottagning Mölndal. Vi vänder oss till dig som behöver vård eller utredning inom diabetologi, gastroenterologi, tromboembolism och allmän internmedicin.

Trombosmottagningen tar emot patienter på uppföljande återbesök efter akut trombosinsjuknande.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för tidsbokade läkarbesök, sjuksköterskebesök, provtagning, EKG och blodtryckskontroller mm.

Har du blivit ordinerad provtagning inför ditt besök kan du lämna det på någon av sjukhusets provtagningscentraler.

Har du inte möjlighet att komma till provtagningscentralen kan du ta dina prover på din Vårdcentral.

Om du ska vara fastande inför provtagningen kommer detta att stå på din provtagningskallelse.

Trombosmottagning

Vi tar emot patienter på uppföljande besök efter akut trombosinsjuknande.

Om du via Akuten Mölndal blivit diagnostiserad med en djup ventrombos kommer du att kallas för ett första uppföljande läkarbesök på vår trombosmottagning efter cirka 7-10 dagar.

Du kommer även kontaktas av fysioterapeut för rådgivning. Vid läkarbesöket tas ställning till om du behöver annan variant av kompressionsstrumpa, du kommer i så fall att kallas till ett separat besök hos undersköterska för utprovning.

Vid behandlingstidens slut kommer du bli kallad för ett avslutande besök.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialistläkare, allmän läkare under utbildning, sjuksköterska, undersköterska samt kanslist.

Diabetesteam och fotterapeut

Diabetesteam och fotterapeut

Hitta hit

Diabetesteam och fotterapeut finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta diabetesteam och fotterapeut

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

Diabetesteam
031 - 343 17 60 knappval 3

Fotterapeut
031 - 343 14 14 OBS Telefonsvar

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Diabetesteam vänder oss till patienter som behöver vård rörande sin diabetessjukdom. Främst patienter med typ I Diabetes men också patienter med typ II Diabetes med komplikationer. I våra möten med patienterna diskuterar vi bland annat egenvård, livsstil, insulin-/tablettbehandling och hjälpmedel.

Fotterapeuten har som uppdrag att medicinskt behandla diabetiker med pågående skada eller allvarlig fotsjukdom.

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder genomgång av fysiskt status, laboratoriestatus, aktuell diabetesbehandling, fotstatus, kostrådgivning, samtalsstöd och råd om fysisk träning.

Vid ditt besök hos oss får du en individuell anpassad behandling utifrån dina behov. För att kunna möta dina behov arbetar vi i team där läkare, diabetessjuksköterska, dietist, fotterpeut, sjukgymnast och kurator ingår.

Fotterapeut

Fotterapeuten har som uppgift att medicinskt behandla patienter med diabetesrelaterade komplikationer såsom sår och annan allvarlig fotkomplikation.

Insulinbehandling

Din insulinbehandling anpassas individuellt och kan ges med insulinpenna eller insulinpump. Det finns flera olika blodsockermätare som väljs utifrån dina behov. För förnyelse och förskrivning av de olika hjälpmedlen kontakta oss. Produkterna beställs via 1177 .

Förebyggande riskbehandling

Diabetessjukdom kan skada ögats näthinna och det är därför viktigt med en regelbunden ögonkontroll genom ögonbottenfotografering.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här specialistläkare, diabetessjuksköterska, fotterapeut och dietist.

Dietist

Dietist

Hitta hit

Dietistteamet finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta dietistteam

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Dietistteam är ett specialistteam som ingår i flera av våra team på Medicinmottagning Mölndal, bland annat i diabetesteamet, mag- och tarmmottagningen, och hjärtrehabiliteringsteamet.

Vi vänder oss till patienter med behov av stöd och råd kring kost och hälsa. Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårighet att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök hos oss får du en individuellt anpassad behandling utifrån dina behov. Dietistens arbete  kan vara ett komplement till annan medicinsk behandling för att förbättra och minska riskerna för komplikationer av eventuell grundsjukdom så som ex. diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är dietister.

Endoskopienheten

Endoskopienheten

Hitta hit

Endoskopienheten finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Endoskopienheten

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 1

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Vi tar emot patienter med mag- och tarmbesvär som ska genomgå gastroskopi och/eller koloskopi.. Vi utför planerade undersökningar men också akuta undersökningar för patienter från avdelningarna på Mölndals sjukhus. På mottagningen utförs gastroskopi, koloskopi och sigmoideoskopi, vid exempelvis ofrivillig viktnedgång, blödningar från mag- och tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen, sväljningssvårigheter, misstanke om cancer mm.

Vid ditt besök hos oss

Vi utför undersökningarna med hjälp av en böjlig slang, ett endoskop. Längst fram finns en liten videokamera som kan överföra bilder från slemhinnan till en TV- skärm. Efter utförd undersökning är det den vårdgivare som har skrivit remissen som håller i den fortsatta uppföljningen/behandlingen.

Vi som arbetar här

På endoskopienheten arbetar specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska.

Mag- och tarmmottagning Mölndal

Mag- och tarmmottagning Mölndal

Hitta hit

Mag- och tarmmottagning Mölndal finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Mag- och tarmmottagning Mölndal

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 4

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Vi tar emot patienter med sjukdomar i mag- och tarmkanalens organ. Främst patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) så som Ulcerös Kolit och Chrons sjukdom samt leverinflammation.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för uppföljande läkarbesök till gastroenterolog och till mag- och tarmsjuksköterska för rådgivning, kontroll och medicinsk behandling.

Vi följer främst upp patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) så som Ulcerös Kolit och Chrons sjukdom samt leverinflammation.

För mer information angående IBD läs gärna hemsidan  Jag har IBD.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är undersköterska, sjuksköterska och gastroenterolog.

Hjärtmottagning

Hjärtmottagning

Hitta hit

Hjärtmottagning finns på plan 3.

Kontakta Hjärtmottagning

Du kan kontakta oss via telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 2

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Hjärtmottagning vänder sig till dig med hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdomar, hjärtsvikt, rytmrubbningar samt andra sekundära sjukdomar som medför hjärtpåverkan, exempelvis neuromuskulär sjukdom.

Vi vänder oss till patienter som behöver hjärtsjukvård och som ska genomgå hjärtfysiologiska undersökningar, såsom ultraljud, arbets-/belastningsprov, långtidsregistrering av EKG, pacemakerkontroller och ICD kontroller mm. 

Vi utför även utredning kring din hjärtsjukdom. Hjärtmottagningens specialistläkare tar emot patienter både för nybesök och uppföljande kontinuerliga återbesök.

Hjärtrehabilitering specialistteam

Vi tar emot patienter som behöver rehabilitering efter hjärtsjukdom, såsom hjärtinfarkt, genomförd ballongvidgning (PCI) eller hjärtoperation. För att kunna möta dina individuella behov, arbetar vi i team med olika professioner. I teamet ingår kardiolog, hjärtsjuksköterska, dietist, kurator och sjukgymnast.

Tillsammans bedriver vi en informationsgrupp som kallas Hjärtskolan. Hjärtskolan innehåller information om sjukdomen, rehabilitering och åtgärder för att förebygga återinsjuknande. Vårt mål är att du få delta i en gruppinformation ledd av varje profession.

Du kommer att erbjudas uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska och kardiolog. Vi tar emot patienter som har rytmrubbningar såsom förmaksflimmer och vi utför elkonverteringar på sjukhuset.

Hjärtsvikt

Tar emot patienter med svår och komplicerad hjärtsvikt. Här erbjuds du uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska för blodtryck och viktkontroll, finjustering av din medicinska hjärtsviktsbehandling, stöd och råd kring din hjärtsjukdom.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för tidsbokade läkarbesök, sjuksköterskebesök, EKG och blodtryckskontroller mm.

Har du blivit ordinerad provtagning inför ditt besök lämnas dessa främst på något av sjukhusets provtagningscentraler. Har du inte möjlighet att komma till mottagningen kan du ta dina prover på din Vårdcentral, ange då kostnadsställe som står på din kallelse.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finner du kardiolog, läkare under specialistutbilning och kandidater, hjärtsjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker och dietist.

Forskningsenhet

Forskningsenhet

Hitta hit

Forskningsenheten finns på plan 3.

Kontakta Forskningsenheten

Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Forskningssjuksköterska
031- 343 09 67 eller 031- 343 09 66
forskning.miva.su@vgregion.se

Vid ditt besök hos oss

Här bedrivs arbete med kliniska läkemedelsprövningar, framförallt med kardiologisk inriktning. Områden det kan röra sig om är tex. hjärtsvikt, lipidbehandling och behandling av akuta coronara syndrom. Verksamheten har pågått sedan 1990.

På enheten utförs studier som har kommit olika långt i utvecklingen, så kallade faser. Vi har forskningsprojekt inom fas II-IV. Fas II är tidigare i utvecklingen av substansen och där söker man efter vilken dos som är mest lämplig. Fas III är större studier med många deltagare och där läkemedel som utprovas ska leda fram till registrering och godkännande av det nya läkemedlet.

Arbetet styrs av ett speciellt regelverk GCP (Good Clinical Practice). Där anges i detalj vad myndigheterna och företagen kräver för denna typ av verksamhet. Vi sätter patientsäkerheten främst.

Patienter som deltar i studierna rekryteras både från hjärtintensiven och från medicinklinikens mottagningsverksamhet. Deltagande i studien är helt frivilligt och om man tillfrågas om deltagande får man skriva under ett samtycke. Under tiden man deltar i studierna följs man upp på Forskningsenheten, allt enligt efter vad den enskilda studien har för program och instruktioner.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialiserade forskningssjuksköterskor. I Forskningsenhetens arbete deltar också samtliga kardiologer på medicinkliniken.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 e-tjänster.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

För av- och ombokning kan du ringa och tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda.

Vid behov av receptförnyelse kan du kontakta oss via 1177 e-tjänster alternativt via telefon. Den läkare som ansvarar för din behandling förnyar och förskriver recept. Specialistläkare på sjukhuset förskriver enbart läkemedel som rör den specifika sjukdomen, övriga läkemedel förskrivs av behandlingsansvarig läkare på din Vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Incheckning

När du kommer till sjukhuset anmäler du ditt besök vid incheckning. Du kan också checka in själv ditt besökv i mobilen. För självincheckning behöver du ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Ange ditt personnummer och identifiera dig med ditt Mobilt BankID eller din incheckningskod som du har fått i din kallelse.

Med självincheckning kan du checka in innan besökstiden börjat. Om du är sen till ditt bokade besök måste du anmäla dig personligen.

Självincheckning – Checka in dig inför ditt besök
Självincheckning – Så checkar du in själv

Du kan också anmäla dig och betala i vår reception. Vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Provtagning

I kallelsebrevet inför besök på mottagningen framgår om prover är ordinerade inför besöket. Du bokar din tid till provtagningscentral på sjukhuset via 1177.

Provtagning Mölndal - 1177
Provtagning Östra, Göteborg - 1177
Provtagning Sahlgrenska, Göteborg - 1177

Om du saknar elektronisk legitimation, inte har svenskt personnummer eller behöver hjälp med din bokning för provtagning kan du istället ringa provtagning bokningstelefon.

Bokningstelefon
031-343 10 20

Prover i vården sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Läs mer om biobankslagen och dina rättigheter som patient

Checklista inför ditt besök

 • I din kallelse till undersökningen finns information om förberedelse inför besöket. Läs informationen noggrant när du får kallelsen.
 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Ta med dig aktuell medicinlista och eventuella sjukintyg till besöket.
 • Anmäl ditt besök via självincheckning eller i receptionen.
 • Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.
 • Ta med dig din blodsockermätare vid besök till diabetesteam och/eller fotterapeut.
 • Om du ska genomföra en koloskopi/endoskopi kan du behöva läkemedel som gör att du inte kan framföra ett fordon samma dag. Lämna därför bilen hemma.

Vi som arbetar här

På mottagningen finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, fotterapeut, dietist och kurator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kan du lämna dina synpunkter till vår klagomålshanterare:
031 - 343 05 42 måndag - fredag 8:00 - 12:00
su.omr3.med.synpunkter@vgregion.se

Medicinmottagning specialistteam

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Maria Roupe

Vårdenhetsöverläkare Medicin

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Thomas De Lange

Vårdenhetsöverläkare Endoskopi

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Ulf Axelsson

Vårdenhetsöverläkare Kardiologi

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Andreas Brunnhage

Vårdenhetsöverläkare Mag- och tarmmottagningen

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Förbättringsförslag eller synpunkter
031 - 343 05 42 

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 10:00

Förbättringsförslag eller synpunkter
måndag - fredag 8:00 - 12:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besöksadress

Länsmansgatan 10
431 30 Mölndal

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Mölndals sjukhus. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Medicinmottagning
431 80 Mölndal

Medicinmottagningen på Mölndals sjukhus är en specialistmottagning, som utreder och behandlar patienter som kräver specialistkompetens.

Vi har specialister inom diabetes, kardiologi, invärtesmedicin, gastroenterologi samt en endoskopiverksamhet. Mottagningen är indelad i olika team som samverkar med varandra. Inom de olika specialistområdena är teamen tvärprofessionella. Vi har också en enhet för forskning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177 e-tjänster.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

För av- och ombokning kan du ringa och tala in ett meddelande på vår röstbrevlåda.

Vid behov av receptförnyelse kan du kontakta oss via 1177 e-tjänster alternativt via telefon. Den läkare som ansvarar för din behandling förnyar och förskriver recept. Specialistläkare på sjukhuset förskriver enbart läkemedel som rör den specifika sjukdomen, övriga läkemedel förskrivs av behandlingsansvarig läkare på din Vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Incheckning

När du kommer till sjukhuset anmäler du ditt besök vid incheckning. Du kan också checka in själv ditt besökv i mobilen. För självincheckning behöver du ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Ange ditt personnummer och identifiera dig med ditt Mobilt BankID eller din incheckningskod som du har fått i din kallelse.

Med självincheckning kan du checka in innan besökstiden börjat. Om du är sen till ditt bokade besök måste du anmäla dig personligen.

Självincheckning – Checka in dig inför ditt besök
Självincheckning – Så checkar du in själv

Du kan också anmäla dig och betala i vår reception. Vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura. Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.

Provtagning

I kallelsebrevet inför besök på mottagningen framgår om prover är ordinerade inför besöket. Du bokar din tid till provtagningscentral på sjukhuset via 1177.

Provtagning Mölndal - 1177
Provtagning Östra, Göteborg - 1177
Provtagning Sahlgrenska, Göteborg - 1177

Om du saknar elektronisk legitimation, inte har svenskt personnummer eller behöver hjälp med din bokning för provtagning kan du istället ringa provtagning bokningstelefon.

Bokningstelefon
031-343 10 20

Prover i vården sparas

Du kan behöva lämna prover när du undersöks i vården. Vissa prover sparas i en så kallad biobank. Proverna sparas framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Läs mer om biobankslagen och dina rättigheter som patient

Checklista inför ditt besök

 • I din kallelse till undersökningen finns information om förberedelse inför besöket. Läs informationen noggrant när du får kallelsen.
 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Ta med dig aktuell medicinlista och eventuella sjukintyg till besöket.
 • Anmäl ditt besök via självincheckning eller i receptionen.
 • Betalning sker vid ankomst, vi ser gärna att du betalar med kort eller mot faktura.
 • Ta med dig din blodsockermätare vid besök till diabetesteam och/eller fotterapeut.
 • Om du ska genomföra en koloskopi/endoskopi kan du behöva läkemedel som gör att du inte kan framföra ett fordon samma dag. Lämna därför bilen hemma.

Vi som arbetar här

På mottagningen finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, sjuksköterska, läkare, biomedicinsk analytiker, fotterapeut, dietist och kurator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Alternativt kan du lämna dina synpunkter till vår klagomålshanterare:
031 - 343 05 42 måndag - fredag 8:00 - 12:00
su.omr3.med.synpunkter@vgregion.se

Medicinmottagning specialistteam


Allmänteamet

Allmänteamet

Hitta hit

Allmänteamet finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Allmänteam

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 3

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Allmänteam är ett specialistteam som tillhör Medicinmottagning Mölndal. Vi vänder oss till dig som behöver vård eller utredning inom diabetologi, gastroenterologi, tromboembolism och allmän internmedicin.

Trombosmottagningen tar emot patienter på uppföljande återbesök efter akut trombosinsjuknande.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för tidsbokade läkarbesök, sjuksköterskebesök, provtagning, EKG och blodtryckskontroller mm.

Har du blivit ordinerad provtagning inför ditt besök kan du lämna det på någon av sjukhusets provtagningscentraler.

Har du inte möjlighet att komma till provtagningscentralen kan du ta dina prover på din Vårdcentral.

Om du ska vara fastande inför provtagningen kommer detta att stå på din provtagningskallelse.

Trombosmottagning

Vi tar emot patienter på uppföljande besök efter akut trombosinsjuknande.

Om du via Akuten Mölndal blivit diagnostiserad med en djup ventrombos kommer du att kallas för ett första uppföljande läkarbesök på vår trombosmottagning efter cirka 7-10 dagar.

Du kommer även kontaktas av fysioterapeut för rådgivning. Vid läkarbesöket tas ställning till om du behöver annan variant av kompressionsstrumpa, du kommer i så fall att kallas till ett separat besök hos undersköterska för utprovning.

Vid behandlingstidens slut kommer du bli kallad för ett avslutande besök.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialistläkare, allmän läkare under utbildning, sjuksköterska, undersköterska samt kanslist.

Diabetesteam och fotterapeut

Diabetesteam och fotterapeut

Hitta hit

Diabetesteam och fotterapeut finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta diabetesteam och fotterapeut

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

Diabetesteam
031 - 343 17 60 knappval 3

Fotterapeut
031 - 343 14 14 OBS Telefonsvar

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Diabetesteam vänder oss till patienter som behöver vård rörande sin diabetessjukdom. Främst patienter med typ I Diabetes men också patienter med typ II Diabetes med komplikationer. I våra möten med patienterna diskuterar vi bland annat egenvård, livsstil, insulin-/tablettbehandling och hjälpmedel.

Fotterapeuten har som uppdrag att medicinskt behandla diabetiker med pågående skada eller allvarlig fotsjukdom.

Vid ditt besök hos oss

Vi erbjuder genomgång av fysiskt status, laboratoriestatus, aktuell diabetesbehandling, fotstatus, kostrådgivning, samtalsstöd och råd om fysisk träning.

Vid ditt besök hos oss får du en individuell anpassad behandling utifrån dina behov. För att kunna möta dina behov arbetar vi i team där läkare, diabetessjuksköterska, dietist, fotterpeut, sjukgymnast och kurator ingår.

Fotterapeut

Fotterapeuten har som uppgift att medicinskt behandla patienter med diabetesrelaterade komplikationer såsom sår och annan allvarlig fotkomplikation.

Insulinbehandling

Din insulinbehandling anpassas individuellt och kan ges med insulinpenna eller insulinpump. Det finns flera olika blodsockermätare som väljs utifrån dina behov. För förnyelse och förskrivning av de olika hjälpmedlen kontakta oss. Produkterna beställs via 1177 .

Förebyggande riskbehandling

Diabetessjukdom kan skada ögats näthinna och det är därför viktigt med en regelbunden ögonkontroll genom ögonbottenfotografering.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här specialistläkare, diabetessjuksköterska, fotterapeut och dietist.

Dietist

Dietist

Hitta hit

Dietistteamet finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta dietistteam

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Dietistteam är ett specialistteam som ingår i flera av våra team på Medicinmottagning Mölndal, bland annat i diabetesteamet, mag- och tarmmottagningen, och hjärtrehabiliteringsteamet.

Vi vänder oss till patienter med behov av stöd och råd kring kost och hälsa. Dietistens uppdrag är att hjälpa patienter som har svårighet att tillgodose och hantera sitt energi- och näringsbehov.

Vid ditt besök hos oss

Vid ditt besök hos oss får du en individuellt anpassad behandling utifrån dina behov. Dietistens arbete  kan vara ett komplement till annan medicinsk behandling för att förbättra och minska riskerna för komplikationer av eventuell grundsjukdom så som ex. diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är dietister.

Endoskopienheten

Endoskopienheten

Hitta hit

Endoskopienheten finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Endoskopienheten

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 1

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Vi tar emot patienter med mag- och tarmbesvär som ska genomgå gastroskopi och/eller koloskopi.. Vi utför planerade undersökningar men också akuta undersökningar för patienter från avdelningarna på Mölndals sjukhus. På mottagningen utförs gastroskopi, koloskopi och sigmoideoskopi, vid exempelvis ofrivillig viktnedgång, blödningar från mag- och tarmkanalen, inflammation i tjocktarmen, sväljningssvårigheter, misstanke om cancer mm.

Vid ditt besök hos oss

Vi utför undersökningarna med hjälp av en böjlig slang, ett endoskop. Längst fram finns en liten videokamera som kan överföra bilder från slemhinnan till en TV- skärm. Efter utförd undersökning är det den vårdgivare som har skrivit remissen som håller i den fortsatta uppföljningen/behandlingen.

Vi som arbetar här

På endoskopienheten arbetar specialistläkare, sjuksköterska och undersköterska.

Mag- och tarmmottagning Mölndal

Mag- och tarmmottagning Mölndal

Hitta hit

Mag- och tarmmottagning Mölndal finns på plan 2 (entréplan).

Kontakta Mag- och tarmmottagning Mölndal

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 4

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Vi tar emot patienter med sjukdomar i mag- och tarmkanalens organ. Främst patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) så som Ulcerös Kolit och Chrons sjukdom samt leverinflammation.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för uppföljande läkarbesök till gastroenterolog och till mag- och tarmsjuksköterska för rådgivning, kontroll och medicinsk behandling.

Vi följer främst upp patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) så som Ulcerös Kolit och Chrons sjukdom samt leverinflammation.

För mer information angående IBD läs gärna hemsidan  Jag har IBD.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är undersköterska, sjuksköterska och gastroenterolog.

Hjärtmottagning

Hjärtmottagning

Hitta hit

Hjärtmottagning finns på plan 3.

Kontakta Hjärtmottagning

Du kan kontakta oss via telefon eller via 1177 e-tjänster, där du kan av- omboka tid, eller utföra andra ärenden.

031 - 343 17 60 knappval 2

Medicinmottagning Mölndal - 1177.se

Söka vård hos oss

Hjärtmottagning vänder sig till dig med hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdomar, hjärtsvikt, rytmrubbningar samt andra sekundära sjukdomar som medför hjärtpåverkan, exempelvis neuromuskulär sjukdom.

Vi vänder oss till patienter som behöver hjärtsjukvård och som ska genomgå hjärtfysiologiska undersökningar, såsom ultraljud, arbets-/belastningsprov, långtidsregistrering av EKG, pacemakerkontroller och ICD kontroller mm. 

Vi utför även utredning kring din hjärtsjukdom. Hjärtmottagningens specialistläkare tar emot patienter både för nybesök och uppföljande kontinuerliga återbesök.

Hjärtrehabilitering specialistteam

Vi tar emot patienter som behöver rehabilitering efter hjärtsjukdom, såsom hjärtinfarkt, genomförd ballongvidgning (PCI) eller hjärtoperation. För att kunna möta dina individuella behov, arbetar vi i team med olika professioner. I teamet ingår kardiolog, hjärtsjuksköterska, dietist, kurator och sjukgymnast.

Tillsammans bedriver vi en informationsgrupp som kallas Hjärtskolan. Hjärtskolan innehåller information om sjukdomen, rehabilitering och åtgärder för att förebygga återinsjuknande. Vårt mål är att du få delta i en gruppinformation ledd av varje profession.

Du kommer att erbjudas uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska och kardiolog. Vi tar emot patienter som har rytmrubbningar såsom förmaksflimmer och vi utför elkonverteringar på sjukhuset.

Hjärtsvikt

Tar emot patienter med svår och komplicerad hjärtsvikt. Här erbjuds du uppföljande återbesök till hjärtsjuksköterska för blodtryck och viktkontroll, finjustering av din medicinska hjärtsviktsbehandling, stöd och råd kring din hjärtsjukdom.

Vid ditt besök hos oss

Till oss kommer du för tidsbokade läkarbesök, sjuksköterskebesök, EKG och blodtryckskontroller mm.

Har du blivit ordinerad provtagning inför ditt besök lämnas dessa främst på något av sjukhusets provtagningscentraler. Har du inte möjlighet att komma till mottagningen kan du ta dina prover på din Vårdcentral, ange då kostnadsställe som står på din kallelse.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finner du kardiolog, läkare under specialistutbilning och kandidater, hjärtsjuksköterska, undersköterska, biomedicinsk analytiker och dietist.

Forskningsenhet

Forskningsenhet

Hitta hit

Forskningsenheten finns på plan 3.

Kontakta Forskningsenheten

Du kan kontakta oss via telefon eller e-post.

Forskningssjuksköterska
031- 343 09 67 eller 031- 343 09 66
forskning.miva.su@vgregion.se

Vid ditt besök hos oss

Här bedrivs arbete med kliniska läkemedelsprövningar, framförallt med kardiologisk inriktning. Områden det kan röra sig om är tex. hjärtsvikt, lipidbehandling och behandling av akuta coronara syndrom. Verksamheten har pågått sedan 1990.

På enheten utförs studier som har kommit olika långt i utvecklingen, så kallade faser. Vi har forskningsprojekt inom fas II-IV. Fas II är tidigare i utvecklingen av substansen och där söker man efter vilken dos som är mest lämplig. Fas III är större studier med många deltagare och där läkemedel som utprovas ska leda fram till registrering och godkännande av det nya läkemedlet.

Arbetet styrs av ett speciellt regelverk GCP (Good Clinical Practice). Där anges i detalj vad myndigheterna och företagen kräver för denna typ av verksamhet. Vi sätter patientsäkerheten främst.

Patienter som deltar i studierna rekryteras både från hjärtintensiven och från medicinklinikens mottagningsverksamhet. Deltagande i studien är helt frivilligt och om man tillfrågas om deltagande får man skriva under ett samtycke. Under tiden man deltar i studierna följs man upp på Forskningsenheten, allt enligt efter vad den enskilda studien har för program och instruktioner.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är specialiserade forskningssjuksköterskor. I Forskningsenhetens arbete deltar också samtliga kardiologer på medicinkliniken.

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Maria Roupe

Vårdenhetsöverläkare Medicin

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Thomas De Lange

Vårdenhetsöverläkare Endoskopi

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Ulf Axelsson

Vårdenhetsöverläkare Kardiologi

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00

Andreas Brunnhage

Vårdenhetsöverläkare Mag- och tarmmottagningen

Telefonnummer

Kontor: 031-342 10 00