ERN EURACAN

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN EURACAN

ERN EURACAN - rare adult solid cancers

Sahlgrenska Universitetssjukhusets medlemskap i ERN-RND gäller för sarkom och endokrina tumörer, specifikt binjuretumörer.

Ansvarig: Andreas Muth
E-post: andreas.muth@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Sällsynt cancer hos vuxna