ERN RITA

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN RITA

ERN RITA - rare immunological disorders

Ansvarig: Olov Ekwall 
E-post: olov.ekwall@gu.se 

Koordinator: Janette Nyström  
E-post: janette.nystrom@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Primära immunbristsjukdomar
Autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar hos barn (webbsida kommer)
Autoinflammatoriska och autoimmuna sjukdomar hos vuxna (webbsida kommer)