ERN CRANIO

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

ERN CRANIO

ERN CRANIO - craniofacial anomalies and ear, nose and throat (ENT) disorders

Ansvarig: Lars Kölby
E-post: lars.kolby@vgregion.se 

Koordinator: Anna Paganini
E-post: anna.paganini@vgregion.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Sällsynta kraniofaciala diagnoser