Integritetspolicy iMål

Västra Götalandsregionen (”vi”, ”vår”, ”oss”) förvaltar iMål mobilapp (nedan refererad som "tjänsten").

Denna sida informerar om vår policy rörande insamling, användning och presentation av personliga data vid användning av tjänsten och eventuella val i relation till detta.

Genom att ingå i en behandlingsplan och genom att använda tjänsten samtycker du till denna integritetspolicy.

Insamling och användning av data

Nedan följer en sammanställning av data som vi använder och huruvida vi sparar den:

  • Personnummer – tillhandahålls när patienten och/eller ombudet loggar in, används som identifierare och sparas i vår interna databas.
  • Namn – tillhandahålls när patienten loggar in, och presenteras i tjänsten för gällande patient och/eller ombud samt vårdpersonal.
  • Matplaner – anges av patienten och/eller ombudet och sparas i intern databas och kan läsas av behörig vårdpersonal. Informationen från appen iMål raderas när patienten har avslutat sin behandling och är utskriven ur den mottagning, klinik eller enhet som patienten behandlas på.
  • Incheckningar (måltider / ätstört beteende) – anges av patient och/eller ombud och sparas i intern databas och kan läsas av behörig vårdpersonal. Data från iMål raderas efter att patienten har avslutats på den mottagning, klinik eller enhet som patienten behandlas på.
  • Inspirationskort – anges av patient och/eller ombud och sparas i intern databas men kan bara läsas av patient och/eller ombud. Inspirationskorten som skapas tas bort tillsammans med all annan iMål data efter att patientens behandling hos den aktuella mottagningen, kliniken eller enheten är avslutat.

Patienten och/eller ombudet kommer att tillfrågas av behandlare att använda den data hen har registrerat i iMål i samband med behandling på ÄCBUV. Vårdpersonal kan tillgå patientens personnummer, matplaner och incheckningar via en intern tjänst. Aggregerade data kommer även användas för att förbättra tjänsten.

Delning av data

Data delas ej med tredje part och kan bara läsas av behörig vårdpersonal. All data från iMål raderas i samband med patientens utskrivning från den mottagning, klinik eller enhet som patienten är inskriven i.

Överföring av data

Data överförs från tjänsten till våra egna servrar i våra egna datahallar. Data säkerhetskopieras till fysiska medium.

Överföring sker endast krypterat över internet.

Datasäkerhet

Vi ser kontinuerligt över säkerheten i sina tjänster för att säkerställa att obehöriga ej kan komma över information. Dock är ingen dataöverföring eller lagring fullständigt säker.

Vi loggar all åtkomst som sker av vårdpersonal.

Bevarande av data

Patientdata lagras i iMål under den tid som patienten är inskriven och har en pågående behandling på den aktuella mottagningen, kliniken eller enheten. All data raderas när patienten skrivs ut från den aktuella mottagningen, kliniken eller enheten.

Patientens rättigheter

Vi följer den Allmänna Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) för att säkerställa skyddet av personuppgifter. Vid uppstart i iMål informeras användarna muntligt och skriftligt om sina rättigheter angående användning av iMål. Patienten har när som helst rätt att begära att data som samlats i iMål ska raderas. Begäran kan göras muntligt eller skriftligt till den mottagning, klinik eller enhet som patienten behandlas på. Patienten har när som helst rätt att tacka nej till eller avbryta sin användning av iMål. I samband med detta raderas all data från iMål-appen om patienten.

Förändringar av denna policy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy, och kommer då meddela patienterna via tjänsten.

Kontakta oss

Vid frågor om denna integritetspolicy, kontakta atdigital.su@vgregion.se.