Kontaktuppgifter - Tarm- och flerorgantransplantationsteamet

Gustaf Herlenius

Sektionsansvarig läkare - Överläkare

Markus Gäbel

Överläkare

Karin Edlund

Sjuksköterska - patientkoordinator
Frågor om tarmtransplantation .

Ursula Strand

Sjuksköterska - patientkoordinator
Frågor om tarmtransplantation.
Medicinsk sekreterare

Maria Bengtsson

Dietist