Startsida för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akut

Information om att söka akut vård på sjukhuset.

Omställning, öppna möten och röda flaggor

"Inom bara sex år väntas antalet 80-åringar och äldre öka med hela 38 procent i Sverige. Samtidigt behöver vi resurser att införa nya avancerade behandlingar och säkra universitetssjukhusets kapacitet i händelse av kris eller krig. Vi måste ställa om."

För vårdgivare

Laboratoriemedicin, remissportalen, vårdhygien och annan information till vårdgivare.