Förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar

Publicerad:
Fotograf: Johanna Ewald St Michaels

70 procent av de boende i Västra Götaland har ett ganska eller mycket högt förtroende för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, en signifikant ökning jämfört med förra året. Det visar en förtroendemätning genomförd av SOM-institutet vid Göteborgs universitet på uppdrag av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vad du som patient, närstående och invånare i Västra Götalandsregionen tycker om oss är oerhört viktigt. Allmänhetens förtroende är i förlängningen en förutsättning för ett offentligt finansierat sjukvårdssystem - det är därför vi systematiskt följer förtroendet med hjälp av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det naturligtvis glädjande för oss att notera att Sahlgrenska Universitetssjukhuset i år åtnjuter ett ökat förtroende från allmänheten - trots rapporter om sjukvårdskris och hårt arbete för att sänka kostnader. Medarbetarnas kompetens och bemötande får enormt högt betyg av allmänheten – och just de delarna ökar i förtroende, vilket gör mig oerhört stolt. Men vi slår oss inte till ro, vi vet att vi kan bli bättre. Vårt mål är att fortsätta öka förtroendet och att alla patienter ska vara nöjda med vården hos oss.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar stort på Sahlgrenska hemma med målet att allt fler patienter ska få vård i hemmet. Förtroenderapporten visar att 55 procent av de boende i Västra Götaland är positiva till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska öka graden av specialistvård i hemmet – bara 14 procent är negativa. Vi vet från tidigare studier att många patienter är positiva till att ta en större del i sin egenvård och till att få vård i hemmet, den nya rapporten ger stöd för det.

Antalet patienter som erbjuds specialistvård i hemmet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ökat kraftigt. Att invånarna är så pass positivt inställda till mer vård i hemmet visar att omställningen till mer nära vård går hand i hand med patienternas egna önskemål. Målsättningen med Sahlgrenska hemma är att erbjuda patienterna specialistvård i hemmet när det går och inneliggande på sjukhus om det behövs.

Sedan 2020 mäter Sahlgrenska Universitetssjukhuset allmänhetens förtroende. Under pandemin noterades en topp i förtroende, något som också gällde sjukvården i hela landet generellt. Sedan dess har emellertid förtroendet fallit svagt under några år – men under förra året vände trenden uppåt. Nu ökar förtroendet för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Frågan som ligger till grund för figuren löd ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt som Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus) sköter sitt arbete?”. Medelvärdet i figuren är baserat på svarsskalan som går från 1 ”Mycket litet förtroende” till 5 ”Mycket stort förtroende”.

Vill du veta mer om hur allmänheten uppfattar Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Läs gärna förtroenderapporten:

Rapporter från myndigheter | SOM-institutet, Göteborgs universitet (gu.se)

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt