Minst fem procent av arbetstiden ska gå till kompetensutveckling

Publicerad:
Fotograf: Johanna Ewald st Michaels

I veckan deltog jag i ett välbesökt panelsamtal på Vårdarenan i Stockholm. Vårdarenan är en mötesplats för diskussion och samtal kring de stora frågorna i svensk hälso- och sjukvård och samlar deltagare från politik, näringsliv, akademi och verksamhet. Temat för panelsamtalet var ”Effektivisering och ekonomi i en svidande lågkonjunktur – hur ser lösningarna ut?” Ett av mina huvudbudskap var att trots att hälso- och sjukvården befinner sig i den största ekonomiska krisen i modern tid så måste vi fortsätta att satsa på kontinuerlig kompetensutveckling.

Det som skiljer ett universitetssjukhus från andra sjukhus är uppdraget att bedriva forskning, utbildning, utveckling och innovation. Nyckeln för att klara detta uppdrag är medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling och att vi tar hand om deras engagemang och nytänkande.

”Kompetensutveckling för alla våra medarbetare är en självklarhet” – står det i Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya strategi. Vi arbetar för att nå det målet och erbjuder många karriärvägar; kliniskt, akademiskt och inom ledarskap. Medarbetarnas unika kompetens formar Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kontinuerlig kompetensutveckling är tydligt sammankopplat med vår strategi och målsättning att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032. Medabetare på Sahlgrenska Universitetssjukhusets behöver ha högsta möjliga kompetens för att kunna arbeta i ett komplext sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem och det är cheferna som ansvarar för att det finns systematisk kompetensutveckling, väl fungerande arbetsplatslärande och en god lärmiljö för medarbetarna.

Just nu arbetar vi för att sänka kostnaderna, i den största ekonomiska kris som drabbat sjukvården på mycket lång tid. Då kanske någon tänker att det skulle vara frestande att dra ner på kompetensutveckling – om man ser det som en kostnad. Det gör inte vi, vi vet att det är en nödvändig investering för framtiden. Därför tydliggör vi vikten av utbildning och kompetensutveckling för våra medarbetare i ett verkställighetsbeslut där jag som sjukhusdirektör ger i uppdrag till alla sjukhusets chefer att säkerställa kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare utifrån universitetssjukhusets, verksamhetens och individens behov. Som riktmärke bör medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset använda minst fem procent av arbetstiden till kompetensutveckling. Det är en viktig signal om att vi tar kompetensutveckling på allvar.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt