Omställning, öppna möten och röda flaggor

Publicerad:
Fotograf: Johanna Ewald St Michaels

Svensk hälso- och sjukvård står mitt i en stor förändring, en omställning. Det gäller även oss på universitetssjukhuset. Just nu drivs utvecklingen på av den ekonomiska krisen, men vi behöver också rusta oss för vårdens största utmaning: Inom bara sex år väntas antalet 80-åringar och äldre öka med hela 38 procent i Sverige. Samtidigt behöver vi resurser att införa nya avancerade behandlingar och säkra universitetssjukhusets kapacitet i händelse av kris eller krig. Vi måste ställa om.

”Ingen vill bli förändrad av en förändringsledare”, sa en klok kollega i veckan. Det stämmer nog. Förändring blir inte bra eller varaktig om den inte drivs av de som berörs. Professionerna i hälso- och sjukvården är bäst lämpade att driva utvecklingen och transformationen.

Jag har regelbundet öppna möten runtom på sjukhuset för att ge alla medarbetare möjlighet till dialog. Det kommer både kritiska frågor och konkreta inspel om hur vi kan bli bättre tillsammans som ett universitetssjukhus. Jag lyssnar och lär mig mer om hur medarbetarna upplever nuläget och vilka svårigheter de möter, men också om vägarna framåt. I direkt dialog går det också att reda ut oklarheter. Ett sådant exempel är hur vi arbetar med röda flaggor, som jag nämnde när jag blev intervjuad i SVT Agenda förra veckan.

Röd flagg beskriver ett förhållningssätt där medarbetare uppmuntras att signalera när de identifierar patientsäkerhetsrisker. Begreppet ingår i en metod som utvecklats i flygindustrin och som idag är en del av Vårdhandboken, det nationella kunskapsstödet från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Det är inte något nytt system, utan ett sätt att beskriva den kultur vi värnar, där alla medarbetare bidrar till att snabbt kunna identifiera en patientsäkerhetsrisk eller en arbetsmiljörisk. I en stor förändring är det särskilt viktigt med en öppen dialog, en väl fungerande samverkansprocess och en väl utvecklad säkerhetskultur. Jag svarar också på en debattartikel i GP om vikten av fungerande samverkan.

Vi har också haft besök av två partiledare och andra ledande politiker. Det finns ett nationellt intresse för vårt sätt att ta ansvar för att nå en ekonomi i balans och ställa om vården. Vi fick till exempel en möjlighet att visa upp hur vi arbetar inom kardiologin.

Jag gjorde också ett verksamhetsbesök på kardiologen på Sahlgrenska, då jag bland annat fick vara med under ett så kallat TAVI-ingrepp där en patient fick en ny hjärtklaff med kateterteknik, där man sätter in en ny klaff via blodkärlen utan att öppna bröstkorgen. TAVI är ett tydligt exempel på hur ny teknik bidrar till att utveckla och förbättra vården, vilket ger våra patienter ett bättre liv. Under verksamhetsbesöket träffade jag en patient över 80 år, som tack vare ingreppet hos oss ser fram emot att återigen kunna sporta dagligen, något hon inte kunnat göra på mycket länge.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt