Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Uppdaterad:
Publicerad:
Under ett verksamhetsbesök på Thorax. Från vänster. Carl Johan Malm, Maya Landenhed Smith, Boubou Hallberg, Andreas Westerlind, Martin Silverborn, Martin Westerberg, Andrea Mujkanovic.

Vi ställer om hälso- och sjukvården för en hållbar framtid, med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032.

När jag fick frågan om att leda Sahlgrenska Universitetssjukhuset var det lätt att tacka ja. Det är ett enormt fint sjukhus som är ledande inom många områden.

Här finns unik kompetens inom högspecialiserad sjukvård. Vi är nationellt ledande på klinisk forskning tillsammans med Göteborgs universitet och har en nyckelroll i utbildningen av framtidens medarbetare inom sjukvården. Samtidigt är vi göteborgarnas sjukhus och sista utposten i Västra Götalandsregionen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en närmare 250-årig historia. För att möta de ständigt föränderliga behoven i vården och samhället är det viktigt att vi fortsätter att kontinuerligt utvecklas och anpassa oss. Vår förändringsresa kommer att fokusera på att ytterligare förbättra de områden där vi redan är starka, samtidigt som vi söker innovation och förnyelse där det behövs.

Det har varit fyra intensiva månader för mig som ny chef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lärorika, inspirerande och utmanande. Jag har försökt träffa så många medarbetare som möjligt och börjar lära känna organisationen. Bland annat har Yngreforum, vårt råd för yngre medarbetare, varit tydliga med vad som behövs för att vi ska kunna ta oss framåt tillsammans: hopp, delaktighet och intern kommunikation.

Nu bjuder vi in alla som är intresserade av Sahlgrenska Universitetssjukhuset till den här bloggen, som syftar till att öka transparensen kring vårt gemensamma arbete och låta er alla vara delaktiga i processen. 2024 innebär stora utmaningar. Vi befinner oss mitt i en historiskt stor ekonomisk kris och behöver ställa om vården för att säkra Sahlgrenska Universitetssjukhuset inför framtiden - med patienternas bästa för ögonen. Jag har stor tilltro till medarbetarnas kompetens och vilja att göra skillnad. Välkommen att följa arbetet.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt