Lyssna och arbeta tillsammans – nyckeln för utvecklingen av hälso- och sjukvården

Publicerad:
På Forskningsdagen tillsammans med med Jenny Nyström, dekan på Sahlgrenska akademin.

Vad betyder det att vara ledande? Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som mål att bli Europas ledande universitetssjukhus, och det är viktigt att reflektera över vad ordet ledande innebär. För mig är det en viktig signal om betydelsen av att samverka med andra. Den som är ledande bjuder in, lyssnar och arbetar tillsammans. Det är en nyckel för vår utveckling av hälso- och sjukvården.

Några exempel från veckan som gått:

Scapis2 sätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset på världskartan

Vi invigde det stora forskningsprojektet Scapis 2 på Östra sjukhuset, där över 3000 personer kommer att bjudas in och erbjudas omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Scapis är en enormt betydelsefull studie med målet att förbättra diagnosticering och behandling av hjärt-, kärl och lungsjukdomar. Studien driver forskning, innovation och hälso- och sjukvården framåt. Studieresultaten kan direkt påverka vården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och leda till mer individanpassade behandlingar, men är också viktig i det förebyggande hälsoarbetet.

Scapis 2 sätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset på världskartan och borgar för internationella samarbeten som kommer att komma patienterna tillgodo.

Nytt partnerskap med ledande universitetssjukhus i Frankrike

Samtidigt som Frankrikes president besökte Sverige slöt Sahlgrenska Universitetssjukhuset och CHU de Bordeaux ett avtal, med syfte att bygga ett partnerskap mellan sjukhusen där vi tillsammans kan driva utveckling inom bland annat innovation, AI och optimerade patientflöden.

För mig är den internationella utblicken viktig och det är naturligt att vi bidrar med vår kompetens och tar del av andras i ett europeiskt och internationellt perspektiv.

Högsbo närsjukhus invigt

En annan invigning av strategisk betydelse för Sahlgrenska Universitetssjukhuset var invigningen av nya Högsbo närsjukhus, där jag fick möjlighet att medverka och knyta ihop ett symboliskt band. Sjukhuset ger oss nya möjligheter att samverka för patienternas bästa i storgöteborg.

Kraftens hus samskapar med fokus på patienter

Invigningen av Kraftens hus i Göteborg är ett tydligt, positivt bevis på hur vi kan samskapa vård tillsammans med andra aktörer och med patienterna i centrum.

Utbyta erfarenheter över organisatoriska gränser

Samverkan mellan akademi, sjukvård och näringsliv – så kallad triple helix - är också en viktig del av hälso- och sjukvårdens utveckling.

Jag fick möjlighet att tala om hälsoekonomi i praktiken, på en think tank arrangerad av GoCo. Hälsoekonomi är viktigt för att förklara de stora penseldragen i sjukvården och vi behöver samlas över organisatoriska gränser för att vidga perspektiven. Hur ska samhället klara utmaningarna med fler äldre och ökade möjligheter att behandla svåra sjukdomar? Över tid behöver vi frigöra resurser för mer avancerade behandlingar i vården, när precisionsmedicin och individanpassade behandlingar blir möjliga för allt fler patienter.

Inspirerande dag om forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin arrangerar tillsammans en årlig forskningsdag. Det är en inspirerande uppvisning av pågående forskning vid universitetssjukhuset. Och den har betydelse för våra patienter. Dagens spetsforskning är morgondagens standardbehandlingar.

Fortsatt transparens och dialog om sjukhusets ekonomi

Till sist några ord om den ekonomiska krisen. Jag har blivit intervjuad i media under veckan och svarat på frågor om sjukhusets plan för att sänka kostnaderna med 1700 miljoner kronor. Det är viktigt att vara transparent och svara på mediefrågor. Lika viktigt är det förstås med vår interna dialog, där vi i veckan haft fortsatt bra diskussioner med fackliga representanter på Central samverkansgrupp (CSG), om handlingsprogrammet för ekonomi i balans. De fackliga företrädarna kom med konstruktiva inspel och pekar också på svårigheterna i vårt uppdrag, där vi kommer att följa upp konsekvenserna av de åtgärder som genomförs.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt