Jag är imponerad över den förlossnings- och neonatalvård som vi bedriver

Publicerad:
Fotograf: Johanna Ewald St Michaels

Medarbetarna utför ett fantastiskt arbete med mycket stort engagemang för patienterna, och vi kommer att arbeta vidare för att förbättra arbetsmiljön. Jag var själv på plats i helgen för att orientera mig om läget och blev väl mottagen av medarbetare som var på plats. Jag fick också träffa föräldrar som var mycket nöjda med sin upplevelse hos oss.

I veckan har media rapporterat om förlossningsvården i Göteborg. Det är naturligt att en så viktig del av vården diskuteras i samhället och blir belyst av media. Samtidigt är det viktigt med faktauppgifter i debatten. Genom de nationella registren för kvalitet, Graviditetsregistret och Graviditetsenkäten, följer vi kontinuerligt våra resultat och utvecklar verksamheten.

De som föder barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i hög utsträckning nöjda med vården på förlossningsavdelningarna. Här är några viktiga fakta om förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

  • Över 80 procent rankar sin förlossningsupplevelse på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mycket högt i nationella jämförelser (betyg över 8-10 av 10 på sin förlossningsupplevelse).
  • 69 procent av alla förlossningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset förlöper utan större interventioner eller komplikationer.
  • Andelen kejsarsnitt är 20 procent, i nivå med rikssnittet och bland de fyra universitetssjukhus i landet med lägst andel.

Jag står helt bakom alla medarbetare i vår verksamhet och är imponerad över den förlossnings- och neonatalvård som vi bedriver. Det har varit en pressad höst och många medarbetare kämpar med i tuff vardag.

Medarbetarna utför ett fantastiskt arbete med mycket stort engagemang för patienterna, och vi kommer att arbeta vidare för att förbättra arbetsmiljön. Jag var själv på plats i helgen för att orientera mig om läget och blev väl mottagen av medarbetare som var på plats. Jag fick också träffa föräldrar som var mycket nöjda med sin upplevelse hos oss.

Vi arbetar ständigt med att hålla en god patientsäkerhet och de som föder barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska känna sig trygga med vården hos oss. Sahlgrenska Universitetssjukhuset fortsätter rekrytera barnmorskor till förlossningsavdelningarna trots den ekonomiska krisen. Sedan vintern 2023 pågår också ett regionalt projekt med målet ”en barnmorska per födande i aktiv fas” som syftar till att förbättra vården för patienterna och förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på övriga förlossningskliniker i Västra Götalandsregionen har fått budgetförstärkningar för att nå de regiongemensamma bemanningsmålen nästa år. Bemanningen har inte minskat det senaste året – den har tvärtom ökat. Vi är idag 28 barnmorskor/sjuksköterskor fler inom Kvinnosjukvården jämfört med förra året. Även antalet undersköterskor har ökat med 16 medarbetare.

Vi vet också att vi kan fortsätta förbättra vården. Vården efter förlossning är ett område där vi arbetar för att höja kompetensen med barnmorskor på BB-avdelningarna och möjliggöra för fler att få BB-vård i hemmet med stöd av BB-mottagningen, den digitala amningsmottagningen och det mobila BB-teamet.

Det finns också en oro för förändrade ersättningar inom bland annat neonatalvården. Västra Götalandsregionen har en uttalad styrning mot att regionen ska vara en arbetsgivare, ha ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem och regiongemensamma processer. Det ställer krav på ökad samordning av frågor kring lokala kollektivavtal och villkor och ersättningar ska, där det är ändamålsenligt, vara desamma oavsett var i regionen medarbetare utför sitt arbete. Här måste vi gå fram med klokskap och vara vaksam för konsekvenserna för enskilda medarbetare, när vi arbetar enligt de regionala besluten om samordning.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt