Inspirerande dagar om framtidens hälso- och sjukvård

Publicerad:
Samtal om moderna vårdinformationssystem som möjliggörare för sjukvårdens omställning med David Feinberg, styrelseordförande i Oracle Health.

I Göteborg är Vitalis ett lika säkert vårtecken som Göteborgsvarvet. Även om jag i år inte deltog i Sveriges största halvmaraton så har jag deltagit desto flitigare i seminarier och workshops under den gångna veckan. Vitalis är Nordens största mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg med fokus på e-hälsa, välfärdsteknik och innovation och samlar besökare och utställare från såväl Sverige som utomlands, från både privata och offentliga aktörer.

Omställning till nära vård

Hälso- och sjukvården befinner sig i en transformation och det är viktigt att möta andra aktörer för att lyssna, lära och inspireras. I onsdags handlade samtalen främst om nära vård och sjukhusvård i hemmet. Flera medarbetare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset var involverade i seminarier och paneldiskussioner. Innovation och teknik möjliggör nya arbetssätt som låter sjukvården komma närmare patienten. Att sjukvården i större utsträckning flyttar hem till patienten är en viktig del av omställningen till nära vård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset startade redan i vintras Sahlgrenska hemma som tar avstamp i de verksamheter som redan i dag erbjuder vård i hemmet – digitalt eller fysiskt. Vårt mål är att fler patienter ska kunna få vård hemma. Våra Närsjukvårdsteam, en del av Sahlgrenska hemma, genomförde under perioden januari – april i år 2830 hembesök. Av dessa patienter kunde 85 procent vårdas kvar i hemmet – de behövde inte läggas in på sjukhus.  Som universitetssjukhus har vi en viktig roll att leda forskningen framåt i arbetet med omställningen till nära vård.

Boel Mörck, Margareta Haag (patientrepresentant Nätverket mot cancer), Patrik Sundström (VD Inera), Björn Lövgren Ekmehag (förvaltningschef SUS) och Thyge Lynghøj Nielsen (Nordsjällands Hospital), under ett samtal om sjukhusvård i hemmet.

AI i vården

AI och digitalisering tar en allt större plats inom hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens upphandlade vårdinformationssystem heter Millenium och kommer i höst, efter flera år av förberedelser, att gå i drift i regionens södra delar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset driftsätter Millenium under hösten 2026.  Under torsdagen hade jag förmånen att som moderator leda en session om moderna vårdinformationssystem som möjliggörare för sjukvårdens omställning. Bland annat talade jag med David Feinberg, läkare och styrelseordförande för Oracle Health, företaget som utvecklat Millenium. Jag passade på att fråga vad vi i inom hälso- och sjukvården i Sverige kan tänka på kring alla systemförändringar som nu är på gång.

– Det handlar inte bara om att digitalisera, utan också om att vara aktiva i förändringen. Vårt ansvar är att ni som jobbar i vården ska vara mindre vid datorn och mer med patienten, sade David Feinberg

Själv brukar jag säga att data är patienternas guld och att framtidens life science bygger på att effektivt kunna dra nytta av och dela data mellan olika aktörer och system. Margareta Haag, Nätverket mot cancer, påtalade i ett seminarium vikten av att vi delar data för att ge patienterna tillgång till bättre vård, vilket är en del av EU:s cancerplan.

Men hur säkert är det att lagra data i molntjänster? Enligt David Feinberg så är molnlagrad data ett mycket säkert sätt att lagra data på och som exempel nämnde han att den amerikanska underrättelsetjänsten CIA lagrar sin sekretesskyddade data i molnbaserade tjänster.

Boel Mörck, digitaliseringsdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, deltog i flera sessioner.

Efter inspirerande och utvecklande dagar med givande samtal och möten så ser jag fram emot fortsättningen av Sahlgrenska Universitetssjukhusets påbörjade resa mot målet att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032!

Stöd för omställningen till god och nära vård var temat för panelsamtalet med Ann-Sofi Isaksson, chef på avdelning primärvård och regionövergripande verksamheter på Koncernkontoret VGR, Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård SKR, Annelie Forsgren, kommunal utveckling Jönköpings län, Moderator: Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt