Sahlgrenska i Agenda om sjukvårdens förutsättningar

Publicerad:
Vi behöver ett robust sjukhus för den nationella högspecialiserade vården och ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden.

SVT Agenda planerar att ta upp sjukvårdens förutsättningar ikväll. Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är med i programmet. I veckan tog vi emot ett reportageteam som bland annat träffade medarbetare och fackliga företrädare på förlossningen och i ambulanssjukvården.

Vi har ett historiskt utmanade läge och en ekonomisk kris i sjukvården i hela landet. För att få ekonomin i balans behöver vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset minska kostnaderna med 1700 miljoner kronor. Det påverkar alla oss som arbetar på universitetssjukhuset. Samtidigt som vi måste sänka kostnaderna och bli färre medarbetare måste vi värna uppdraget. Vi ska i det sammanhållna hälso- och sjukvårdssystemet klara av att ge invånarna i Västra Götaland och andra patienter den vård de behöver inom vårt uppdrag. Vi behöver även ett robust sjukhus för den nationella högspecialiserade vården och ett förändrat säkerhetsläge i omvärlden.

Under 2023 öppnade vi fler vårdplatser, genomförde fler operationer och tog emot fler patienter. Vi lyckades också vända kostnadsutvecklingen och sänkte avvikelsen per månad från drygt -110 miljoner kronor till -66 miljoner kronor. Det har ställt stora krav på alla medarbetare i organisationen, som behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Nu arbetar alla verksamheter med att hitta åtgärder för att sänka kostnaderna. Förslagen innehåller allt från kloka kliniska val, omställning till nära vård och översyn av arbetssätt till minskad administration. Vi arbetar även med digitalisering, innovation och i vissa fall rena besparingar.

Det är ett komplext och komplicerat pussel där medarbetare, chefer, chefläkare och fackliga representanter behöver arbeta tätt tillsammans för att säkerställa vårduppdrag, patientsäkerhet, samverkan och arbetsmiljö. 

Jag blev också intervjuad av SVT och försökte förmedla den här bilden. Jag berättade om vår verklighet en vanlig dag: I veckan genomförde vi den första hjärtoperationen med minimalinvasiv kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårt skickliga team har arbetat hårt under hösten för att nu kunna införa metoden som kortar vårdtiden för patienterna och minska smärtan. Samma dag slog vi årsrekord i antalet färdigbehandlade patienter som väntade på plats på sitt kommunala boende och sjukhusets medarbetare kämpade med alltför hög beläggning på vårdplatserna. Det är universitetssjukvårdens paradox.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt