Det robusta universitetssjukhuset

Publicerad:
Boubou Hallberg och Joacim Stallfors, förste chefläkare på SÄS, ombord på brittiska HMS Queen Elizabeth under ett flottbesök i Göteborg.”

I och med inträdet i Nato ställs nya krav på svensk hälso- och sjukvård och vi behöver rusta oss för att klara en masskadehändelse i en kris- och krigssituation.

Jag var ombord på det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth i höstas i samband med ett flottbesök i Göteborg, där träffade jag fartygets medicinska officerare och vi diskuterade bland annat förväntningarna på oss som universitetssjukhus i händelse av krig.

Försvarsmakten aviserade nyligen att de vill bygga ytterligare tre kompletta fältsjukhus och flera mindre sjukvårdsenheter. I dag har försvaret två fältsjukhus på Göteborgs garnison. Efter utökningen bedömer försvaret att det finns behov av 1500 läkare och sjuksköterskor för att bemanna fältsjukhusen, medarbetare som i händelse av kris eller krig hämtas från den civila sjukvården.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som Sveriges största sjukhus tidigt sett behovet av strategiska satsningar och samarbeten för att förbereda och stärka såväl sjukhusets som samhällets förmåga att hantera olika typer av kriser och katastrofer. Vi har ambition och kompetens att vara en ledande aktör och samverkanspartner när sjukvården transformeras och rustas för en ny säkerhetspolitisk verklighet.

Nedan är några exempel på satsningar och samarbeten som vi driver vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först i landet med en utbildning för läkare inom kris- och katastrofhantering:

Nytt beredskapsprogram i gång: ”Mitt i prick inom katastrofmedicin” | Sahlgrenskaliv

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är enda sjukhuset i landet som i modern tid, under pandemins inledning, har driftsatt ett fältsjukhus, IVA Kronan, och bedrivit intensivvård i fält. Därifrån finns många viktiga lärdomar inför en kommande krissituation:

Fältsjukhus Iva Kronan överlämnat i Göteborg - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Fältsjukhuset Kronan under hantering av coronapandemin våren 2020.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset samarbetar tätt med Centrum för katastrofmedicin vid Göteborgs universitet:

Tuffa prioriteringar för vården under katastrofer - GU Play, Göteborgs universitet

Samarbete med Försvarsmedicincentrum i Göteborg genom utbildning och gemensamma katastrofövningar:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Försvarsmedicincentrum i stor gemensam katastrofövning (akademiliv.se)

Jag har regelbundet träffar med Försvarsmedicinskt Centrum i Göteborg som är Försvarsmaktens kunskaps- och forskningscentrum. Deras övergripande mål är att säkerställa en väl fungerande hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten i fredstid, vid internationella insatser, i händelse av kris och katastrof samt under väpnad konflikt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset står väl rustat och är ett robust universitetssjukhus i såväl fredstid som i händelse av kris, katastrof eller krig.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt