Sahlgrenska Universitetssjukhuset aktiv partner inom västsvensk life science

Publicerad:
Fotograf: Jonathan Fernström

En av Sveriges starkast växande sektorer är life science, som bidrar med mer exportinkomster än näringar som exempelvis personbilar, järn och stål.

För dig som inte känner till vad life science är så kan man förenklat säga att det handlar om att förbättra människors hälsa – till exempel genom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter, forskning och utbildning kring hälsa och genom nya, växande innovationsbolag. En stark life science-sektor är en förutsättning för en fungerande framtida hälso- och sjukvård. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset vill vara en självklar partner inom life science för akademi, näringsliv och andra samhällsfunktioner. Det är en del av vår strategi för att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.

Som landets största universitetssjukhus är många av våra medarbetare och patienter involverade i utvecklings-/ och forskningsprojekt, och en tät samverkan med stora och små aktörer i life science-sektorn. Själv träffar jag regelbundet större och mindre forsknings- och innovationsföretag samt företrädare från akademi och civilsamhälle för att se hur vi som universitetssjukhus kan bidra till att ytterligare stärka den växande sektorn här i vår region.

När vi arbetar tillsammans mot tydliga mål blir vi framgångsrika, samverkan med övriga aktörer blir därför extra viktigt. Ett tydligt exempel som illustrerar detta är den gemensamma kraftsamling och samverkan som sker i Västsverige inom life science. I västra Sverige arbetar över 10 000 människor inom life science, fördelat på 650 företag som totalt omsätter över 113 miljarder kronor per år. Regeringen inrättade nyligen en referensgrupp för life science, som består av experter och företrädare för bland annat hälso- och sjukvård, lärosäten, näringsliv och patienter. Västra Götalandsregionens regiondirektör Håkan Sandahl är med i gruppen, vilket understryker vår regions roll och kraftsamling på life science.

Inom vilka områden ser vi framstegen som har potential att förändra hälso- och sjukvården i grunden? Förra veckan så presenterade Business Region Göteborg sju trender inom life science som kan förbättra människors liv. Sammanfattningsvis handlar det om att integrera och dra nytta av avancerad teknik för att få en effektivare och mer individanpassad hälso- och sjukvård. Vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inblandade i de flesta av trenderna på olika sätt.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg.

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt