Inspirerande dialog med nya chefer

Publicerad:

Under onsdagen träffade jag de som går Sahlgrenska Universitetssjukhuset introduktionsprogram för nya chefer. Det är alltid energigivande och konstruktiva samtal. Vi pratade bland annat om nödvändigheten av att ställa om hälso- och sjukvården och hur vi som chefer kan bidra till omställningen.

Ett viktigt ämne som lyftes upp handlade om hur vi genom att förbättra våra processer kan erbjuda våra patienter en bättre och mer jämlik vård av högsta kvalitet. En chef inom kardiologin, nämnde som ett exempel på utvecklingsområde, att sjukhuset har olika arbetssätt för hjärtpatienter på de olika sjukhusen som ingår i det samlade universitetssjukhuset och att den vård som patienten erbjuds varierar beroende av var den får sin behandling och att de medicinska resultaten skiljer sig åt. Så kan vi givetvis inte ha det.

Exemplet från chefen på en av våra kardiologiavdelningar illustrerar vikten av en gemensam strategi som fokuserar på patienter, medarbetare och arbetssätt. Ett konkret exempel på hur vi tillsammans fortsätter den gemensamma färden för att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt