Samverkan och innovation tar oss framåt

Publicerad:

Samverkan mellan olika aktörer är avgörande för att ställa om sjukvården och en nyckel för att nå vårt mål att bli Europas ledande universitetssjukhus.

I veckan medverkade jag på konferensen Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm för att berätta om Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete tillsammans med akademi, näringsliv, innovatörer. Innovationer och ny teknik är en viktig pusselbit för att klara utmaningen vi står inför – med en kraftigt ökad åldrande befolkning och begränsade resurser.

Ett tydligt exempel är att sjukhuset varit med och utvecklat en metod för att med digital teknik minska fallrisken för våra patienter. Med hjälp av digitala sensorer minskade risken för fall med 67 procent och sparade tid för medarbetarna. Nu arbetar vi för ett breddinförande, det krävs tålamod och systematik när vi implementerar innovationer.

Ett annat aktuellt exempel på samverkan, där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen är en aktiv partner är GoCo i Mölndal. I veckan var det byggstart för ett spännande projekt som kombinerar forskning och förebyggande hälso- och sjukvård. Professor och överläkare Mats Börjesson på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin är en ledande kraft i arbetet. Jag fick en möjlighet att kommentera hur vi arbetar med relevanta partners för ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa.

Att ha kontakt och dialog med sin närmaste chef och högre ledning - och få vara med och påverka - är viktigt för alla. Involvering är en nyckel i ledarskapet. I veckan hade vi möte med sjukhusets verksamhetschefer och Yngreforum ledde en workshop på temat Hur tar vi oss igenom krisen tillsammans? Verksamhetscheferna diskuterade angelägna frågor om internkommunikation, delaktighet och vikten av att sprida hopp, även i en ekonomisk kris.

Yngreforum är en grupp medarbetare under 35 år från olika verksamheter och professioner runtom på sjukhuset. De har ett särskilt uppdrag att vara bollplank till ledningsgruppen och föra in nya perspektiv på agendan, och får arbeta tillsammans några arbetsdagar varje år med frågor som de vill ta upp till ledningsgruppen. En thinktank för sjukhusets yngre medarbetare.

Jag har också träffat sjukhusets ST-råd för blivande specialistläkare, som leds av Hilda Green. Vi hade en viktig diskussion för att lära känna varandra och förstå vilka frågor som är viktiga framöver. Samverkan bygger på tillit och relationer, att förstå varandras perspektiv och kunna stanna kvar i en dialog om svåra frågor.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

Bild från konferensen Framtidens hälso- och sjukvård där jag pratade om omställningen av hälso- och sjukvården.
Bild från GoCo i Mölndal.

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt