Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar sitt internationella engagemang

Publicerad:

Förra veckan fick Sahlgrenska Universitetssjukhuset besök av en delegation från Uzbekistan, ett givande besök där Utrikesdepartementet var involverade och höll i kontakterna, utöver sjukvårdsfrågor diskuterade vi också viktiga ämnen som demokrati och hållbarhet. För ett par veckor sedan hade vi besök från Lettland. Det internationella intresset för Sahlgrenska Universitetssjukhuset är stort och det är alltid positivt att få visa upp vår kompetens.

Under 2023 vårdade Sahlgrenska Universitetssjukhuset 140 internationella patienter, dubbelt så många som året innan. Ökningen är ingen slump utan resultatet av att vi ökar vårt internationella engagemang. Dessutom inledde Sahlgrenska Universitetssjukhuset förra året flera nya viktiga samarbeten med andra sjukhus i världen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset siktar mot att bli Europas ledande 2032. För att nå dit behöver vi bland annat öka internationaliseringen. I vår strategi står det att ”vi erbjuder hälso-/ och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Vi ökar vår närvaro i Europa med relevanta certifieringar, ett utvecklat europeiskt utbildningsuppdrag och genom att stimulera forskningsprojekt med internationell finansiering”.

Vi stärker vår närvaro i olika delar av världen genom att testa nya former av samarbeten. Bland annat på utbildningsområdet där vi satsar på fler utbyten för vårdpersonal och på internationella utvecklingsprojekt som bidrar till att utveckla vård i låg- och medelinkomstländer.

Delegation från Uzbekistan besökte Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre.

Här är några exempel på Sahlgrenska Universitetssjukhusets ökade internationella engagemang under 2023:

  • Transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomförde 29 transplantationer på internationella patienter förra året, vilket är rekord. Även plastikkirurgi, kvinnosjukvård, neurosjukvård, ortopedi och Tarmsviktscentrum tillhör de verksamheter som vårdat flest internationella patienter under 2023. Den vanligaste orsaken till att patienter remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för behandling är att spetskompetensen helt eller delvis saknas inom den lokala sjukvården.

  • Specialist Medical Training Program (SMTP) är Sahlgrenska Universitetssjukhusets specialistprogram för läkare utbildade utanför EU/EES med stipendium från myndighet i hemlandet. Under 2023 var sju SMTP-läkare igång, varav två läkare inom BUP och psykiatri. Psykiatri och särskilt barnpsykiatri är ett outvecklat vårdområde i många länder.

  • Ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets mål med internationella samarbeten är att bidra till att stärka specialistvården för patienter i andra länder, genom utbildning. Fyra nya samarbetsprojekt genomfördes förra året, med god spridning över olika delar av världen. Ett exempel är det fördjupade samarbetet med CHUK, Rwandas universitetssjukhus. Sahlgrenska International Care inrättade ett årligt stipendium för att främja ST-utbyten mellan sjukhusen.

  • Under året deltog en grupp från Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en svensk life science-delegation till USA (Boston och New York), som leddes av Socialdepartementet och Swecare.

  • Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centres utvecklingsledare Annika Baan deltog på US-Sweden Cancer Summit 2024 i Washington i mars där Sverige och USA förlängde ett bilateralt samarbetsavtal om cancerforskning och cancervård. I samband med undertecknandet var Annika Baan med i en panel kring ”Implementing Research and Innovation in Health Care Practice”.

  • Inom Europa kvarstår sjukhusets materialbistånd till Ukraina på en hög nivå, 30 procent av det totala biståndet, och har nu breddats till utbildningsinsatser för vårdpersonal. I samarbete med biståndsorganisationen Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM) gjorde Sahlgrenska International Care det möjligt för en grupp ukrainska läkare att delta i en traumakurs i Göteborg.

  • CHU Bordeaux har nyligen utsetts till ett av våra partnersjukhus. Samarbetet lanserades i samband med president Macrons statsbesök i början av 2024 och kommer fokusera på fyra områden: HR, hållbar sjukvård, patientflöden och öppenvård samt AI, innovation och data.

Den 25 april klockan 16 trädde Vårdförbundets övertidsblockad i kraft. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att sjukhuset ska fortsätta bedriva patientsäker vård har den operativ ledningen förstärkts och alla tillgängliga åtgärder för att trygga patientsäkerheten kommer att övervägas. Utgångspunkten för arbetet är att säkerställa den akuta vården och vård som inte kan anstå och att minimera konfliktåtgärdernas påverkan för patienterna.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg  

Läs mer om Sahlgrenska Universitetssjukhuset internationella arbete:

Sahlgrenska International Care webbsida:

Sahlgrenska International Care - Sahlgrenska University Hospital

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar sitt internationella engagemang: Sahlgrenska Universitetssjukhuset ökar sitt internationella engagemang - (newsmachine.com)

Annika Baans besök i Washington:
Hallå där Annika Baan … | Sahlgrenskaliv

SU-läkare som leder nordiskt samarbete kring komplexa njurtransplantationer:
SU-läkare leder nordiskt samarbete kring komplexa njurtransplantationer | Sahlgrenskaliv

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt