Fokus på patienterna, medarbetarna och processerna

Patienterna, medarbetarna och våra processer. Det är nödvändiga fokusområden när vi tar oss an den stora ekonomiska krisen i vården och säkrar Sahlgrenska Universitetssjukhusets framtid.

Mitt första inlägg handlade om den kraft och kompetens som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi kommer att behöva den under 2024 – som förmodligen blir ett av sjukhusets tuffaste år någonsin.

Landets regioner och sjukhus befinner sig i en historiskt stor ekonomisk kris. Under 2024 förutspås regionerna i landet gå med ett underskott på 28 miljarder kronor. För att klara ekonomi och verksamhet krävs extraordinära åtgärder.

Årets budget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset innehåller åtgärder för att sänka kostnaderna med omkring 1,7 miljarder kronor. Strategierna för att klara det är bland annat omställning till nära vård, digitalisering, ökad produktivitet och minskad administration.

Trots att vi idag är fler medarbetare än någonsin upplever många på sjukhuset att de inte räcker till. Medarbetarna ska inte springa snabbare, därför behöver vi arbeta på andra sätt. Det pågår redan utveckling och effektivisering över hela sjukhuset varje dag. Nu behöver vi göra mer av det och ta större kliv. Att erbjuda fler patienter vård hemma, samlat i nya projektet Sahlgrenska hemma, är ett sätt.

Kostnadsminskningarna innebär att vi också behöver bli färre. Det gör att vi måste fokusera på de patienter som behöver oss mest och som inte kan få hjälp någon annanstans. Vi arbetar för att minska bemanningen genom naturlig avgång. Varsel är inte aktuellt.

Det är ett svårt arbete att ställa om för att säkra sjukhusets framtid. Vi måste hela tiden ha fokus på patienterna, medarbetarna och processerna. Alla måste hjälpas åt, helhet går före del.

Till sist något om vikten av transparens och öppen kommunikation och dialog. För mig är det nycklar för att lyckas med den historiska utmaning vi har framför oss. När vi arbetar fram konkreta förslag till förändringar så ska de samverkas med fackliga organisationer, det ska göras risk- och konsekvensanalyser och dialogen med medarbetare är helt avgörande. Hur klarar vi patientsäkerhet och god arbetsmiljö samtidigt som vi sänker våra kostnader? Den frågan måste vi ha fokus på tillsammans. 16 januari hade vi central samverkansgrupp där de fackliga organisationerna fick information och bidrog med viktiga inspel till de åtgärder vi arbetar med nu. Det samtalet kommer att fortsätta på alla samverkansnivåer på sjukhuset.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt