Tillsammans gjorde vi stora framsteg inom vård, forskning och utbildning under 2023

Publicerad:
Fotograf: Paul Björkman

Årsbokslut 2023. Ett intensivt år då vi ökade antalet slutenvårdsplatser, genomförde fler operationer och kunde erbjuda mer vård jämfört med 2022 inom slutenvården och öppenvården.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset fick även ta krafttag mot den ekonomiska krisen som snabbt kom och förändrade förutsättningarna. Trots detta lyckades vi även öka vår forskningsaktivitet, den högspecialiserade vården samt etablera flera viktiga centrumbildningar, bland annat inom precisionsmedicin.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som gör detta möjligt! Vi har även många nära samverkanspartners som vi fortsätter arbeta nära tillsammans med, vilket ger framgång och stabilitet.

2024 är nu här med en stor komplexitet och förändrade förutsättningar och omvärld. Tillsammans tar vi oss an dessa på vår resa att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg

Läs mer: Sahlgrenska Universitetssjukhuset bröt kostnadsutvecklingen sista kvartalet

 

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt