Europas ledande universitetssjukhus 2032, här är vår strategi

Publicerad:

I veckan träffade jag för första gången alla chefer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på ett gemensamt möte. Det blev en dag full av energi och inspiration och det är en förmån att få leda en organisation med så kompetenta medarbetare. Vi hade en viktig dialog om hur vi ska bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.

Över 450 chefer på alla nivåer i organisationen som representerade klinik, forskning, högspecialiserad vård, kvalitetsutveckling och administration samlades och det var mäktigt att stå framför hela ledningen för landets största sjukhus. Jag är imponerad och stolt över den kraft som finns på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Under chefsmötet presenterade vi den nya strategin som ska vägleda oss mot målet att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032. Strategins tre fokusområden är våra patienter, medarbetare och arbetssätt. Den lägger grunden för vårt gemensamma arbete och ska ses som ett startskott för resan mot 2032.

Malin Heintz, en av våra vårdenhetschefer, intervjuades på scenen om hur hon ser på den nya strategin och hur hon kan ha nytta av den i sitt arbete. ”Jag är stolt över att den nya strategin så tydligt har ett humanistiskt synsätt på våra medarbetare och på vår organisation. Det är bra att vi pekar på vikten av det gemensamma arbetet, hur 1+1 kan bli mer än två när vi utvecklas och arbetar tillsammans” sa Malin, bland annat.

Tillsammans med Jeanette Fors-Andreé och John Holmberg.

Nu bjuder vi in alla medarbetare att fortsätta konkretisera strategin, tillsammans med aktörer i vår omvärld. Vad betyder strategin för oss, vad betyder den för min verksamhet och vad betyder den för våra patienter?

Vad tycker du, vad är viktigt för dig? Hör gärna av dig!

/Sjukhusdirektör Boubou Hallberg.

Ladda ner strategin: Europas ledande universitetssjukhus 2032

I bloggen skriver jag om viktiga frågor för Sahlgrenska Universitetetssjukhuset och aktuella händelser som påverkar hälso- och sjukvården.

E-post: boubou.hallberg@vgregion.se

Läs mer: Sjukhusdirektören direkt