Medicinhistoriska museet

Ett par håller om varandra och tittar på en utställning på muséet

Museet har nu öppnat med en ny permanent utställning - Eld och blod.

Utställningen skildrar Göteborg medicinhistoria under 400 år. Från de första hospitalen och Sahlgrens testamente, genom omvälvande medicinska framgångar till efterkrigstidens expansiva byggprojekt. Personliga berättelser och livsöden och unika föremål ger inblick i olika tiders människosyn, behandlingsmetoder och livsvillkor. Vi utgår ifrån museets samlingar från Sahlgrenska sjukhuset och Lillhagens sjukhus.

Vi följer några av sjukvårdens yrken och platser genom historien. Den visar de ansträngningar som Göteborg som stad och Sverige som land gör för att utveckla och förbättra befolkningens hälsa. Genom utställningen visas både medicinens och det svenska samhällets utveckling.

Välkommen!

Till Medicinhistoriska museets webbplats