Endo-ERN

Att ha blivit godkänd som medlem i ett europeiska referensnätverk (ERN) är en kvalitetsstämpel som visar att vårdgivarna har uppfyllt vissa kriterier och ger vård på hög nivå.

Medlemmar har tillgång till en stor grupp sakkunniga experter i Europa att rådgöra med virtuellt vilket ökar möjlighet till diagnos, uppföljning och behandling. Att samla data, erfarenhet och kunskap på europeisk nivå ger möjlighet att utveckla riktlinjer och underlättar för forskning samt framtagande av precisionsmedicin.

Endo-ERN

Endo-ERN - rare endocrine conditions

Ansvarig (vuxen): Gudmundur Johannsson, professor, överläkare, verksamhet specialistmedicin
E-post: gudmundur.johannsson@vgregion.se 

Ansvarig (barn): Jovanna Dahlgren, professor, överläkare, verksamhet medicin barn 
E-post: jovanna.dahlgren@gu.se 

EU-webbsida för Health Care Provider (HCP) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Expertteam

Sällsynta endokrinologiska sjukdomar
Disorders of Sex Development (DSD) hos barn
Prader-Willis syndrom hos barn
Silver-Russels syndrom hos barn