Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet

Expertteamskoordinator Janette Nyström, barnsjuksköterska
Kontaktväg (barn) via 1177

Expertteamsansvarig Olov Ekwall, barnimmunolog
E-post: olov.ekwall@gu.se

Expertteamsansvarig Anders Fasth, barnimmunolog
E-post: anders.fasth@pediat.gu.se   

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator Carina Lundin, sjuksköterska
E-post: carina.m.lundin@vgregion.se  
Tel: 031-343 42 82

Expertteamskoordinator Johanna Lagerlöf, sjuksköterska
E-post: johanna.lagerlof@vgregion.se 
Tel: 031-343 42 82

Expertteamsansvarig Jesper Waldenström, infektionsläkare
E-post: jesper.waldenstrom@vgregion.se 

Expertteamsansvarig Vanda Friman, infektionsläkare
E-post: vanda.friman@gu.se   

Kontaktväg (vuxna) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar (barn)

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Reumatologi- och immunologimottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss (barn) via 1177

Remissvägar (vuxen)

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Infektionsmottagning Östra
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss (vuxna) via 1177