Arbets-EKG

Undersökningen består i att du cyklar på en ergometercykel där belastningen ökar successivt. Cykeln liknar en motionscykel som finns i träningslokaler. Du kommer att få elektroder som klistras fast på bröstkorgen för att ta elektrokardiografi (EKG) under ansträngningen. Samtidigt mäts ditt blodtryck och du kommer bland annat få bedöma hur andträngd och andfådd du känner dig.

Undersökningen syftar till att hitta tecken till sjukdomar i hjärtat och dess kranskärl.

Undersökningen tar mellan 45 min-1 timme, varav själva cyklingen cirka 5-10 minuter.


Senast uppdaterad: 2018-09-20 09:14