Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärtoperation på barn

Inskrivningsdagen

Inskrivningsdagen är ofta intensiv med undersökningar, samtal och information. Förbered er gärna genom att fylla i frågeformuläret ni får med i kallelsebrevet. Skriv gärna upp eventuella frågor och ta med er. I vissa fall är förberedelserna utspridda på flera dagar. Det framgår av kallelsebrevet hur många dagar före operationen ert barn skrivs in på avdelningen.

Detta kommer att hända innan operationen

 • Samtal och inskrivning med sjuksköterska/barnsköterska/läkare. 
 • Visning av avdelningens lokaler.
 • Information av vad som kommer att hända i samband med sövning, eftervård på intensivvården och när barnet kommer tillbaka till avdelningen för eftervård. Detta sker bland annat genom att vi tillsammans tittar i informationsmaterial ( bilder och autentiskt material).
 • Kontroll utav längd, vikt, blodtryck, syremättnad, temp och EKG.
 • Blodprovstagning i samband med att en plastslang sätts i blodkärlet (PVK) inför sövningen på operationsdagen.
 • Ultraljud på hjärtat.
 • Röntgen.
 • Information av sjukgymnast.
 • Samtal med narkosläkaren som skall söva barnet.
 • Samtal med thoraxkirurgen som skall operera.
 • Besök på intensivvårdsavdelningen.
 • Alla barn från ca 6 månaders ålder får lavemang dagen före operationen för att förebygga tarmproblematik efter operationen.
 • Information om svälttid och om dusch med Descutantvål tre gånger före operation.
 • Första Descutantvätten genomförs oftast på vårdavdelningen. Tag med rena ombyten kläder till barnet att ta på sig efter varje descutantvätt. Efter att alla förberedelser är klara beräknas barnet kunna gå på permission över natten, sova med sina föräldrar och återkomma på operationsdagens morgon. Ansvarig sjuksköterska kommer att meddela vilka tider som gäller för ert barn angående restriktioner för mat inför operation.  

Gå gärna in på sjukhusets webbsida Dunder  tillsammans med ert barn och titta på hur olika undersökningar kan gå till. 

Hur operationen utförs går thoraxkirurgen igenom med dig/er innan operationen. Bor ni långt bort finns det också möjlighet att prata med läkaren innan via Tvlänk (Gertrud) från hemsjukhuset.

Operationsdagen

Ansvarig sjuksköterska meddelar dagen före operationen vilken tid operationen är planerad och när ni behöver komma till avdelningen. När ni kommer ska barnet göra den sista av tre Descutantvättar. Sjuksköterskan kontrollerar funktionen på infarten i blodkärlet och sätter på ett ID-band. Föräldrarna får följa med barnet till operationsavdelningen där narkospersonalen tar emot. Äldre barn sövs vanligtvis i föräldrarnas närvaro medan spädbarn av säkerhetsskäl kan behöva sövas inne på operationssalen, utan föräldrarnas närvaro. Narkosläkare informerar om hur sövningen planeras för just ert barn i samband med samtalet vid inskrivningen.

Kirurgen kontaktar er föräldrar när operationen är färdig. Efter detta tar det ytterligare 1-2 timmar innan överflyttningen till intensivvårdsavdelningen är klar och ni föräldrar kan träffa barnet. Att vänta på att en operation skall bli klar innebär en stor anspänning. Det är viktigt att äta, vila och umgås för att orka vänta. Vi rekommenderar att väntetiden spenderas utanför avdelningen genom t.ex. promenader eller vistelse på Ronald McDonald Hus om ni har boende där.

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)

Efter operationen vårdas ert barn på intensivvårdsavdelningen. Vården syftar till att barnets tillstånd ska normaliseras så fort som möjligt efter operationen. Kroppsfunktionerna övervakas noggrant och det kan behövas många olika typer av läkemedel för att stödja kroppens funktioner. Hur länge barnet behöver vårdas på intensivvårdsavdelningen beror på vilken operation barnet genomgått och hur barnet återhämtar sig efteråt. Vanligtvis stannar barnet 1-3 dygn efter operationen. Personalen på BIVA kommer kontinuerligt att informera er om ert barns tillstånd och hur fortsatt vård och behandling planeras. När barnets tillstånd stabiliserats fortsätter eftervården på avdelning 323.

Eftervården på avdelning 323

Efter tiden på intensivvårdsavdelningen flyttas barnet tillbaka till avdelning 323. De flesta barn övervakas minst ett dygn på på övervakningssal. Äldre barn kan om tillståndet tillåter förflyttas direkt till enkelsal. Första dygnet på avdelningen övervakas barnet kroppsfunktioner noggrant med hjälp av övervakningsapparatur. Vi tar täta kontroller av puls, syremättnad, andningsfrekvens, blodtryck och temp. När barnets tillstånd är stabilt glesas övervakning och kontroller ut. Efter hjärtoperationen ges smärtbehandling. Syftet med smärtbehandlingen är att minska smärtan från operationssåret. Vanligtvis ges morfinpreparat tillsammans med andra smärtstillande läkemedel som tex. Panodil. Utöver läkemedel kan ni som föräldrar/anhöriga tillsammans med personalen hjälpa ert barn att må bättre. Massage, avslappning, värme och avledning brukar fungera bra. Lyssna aktivt och ge tröst. Ert barn kommer efter operationen få börja äta små mängder dryck och mat som successivt ökas. Mag- och tarmfunktionen kan ibland vara ett problem efter operation. Morfin ger i sig god smärtlindring vad det gäller sårsmärta men har en negativ inverkan på mage och tarmar och gör att dessa arbetar långsammare än normalt. Detta kan ge problem i form av förstoppning och/eller magknip. I ett led att försöka minska dessa problem, ges därför lavemang före operationen och vid behov även efter operationen.

Utskrivning och att åka hem

När ert barn har vårdats färdigt hos oss på Barnhjärtcentrum beslutas om barnet kan skrivas ut till hemmet eller behöver fortsatt vård på hemsjukhuset. Beslut om vilket samt om på vilket sätt transporten skall ske tas alltid av läkare. Inför ditt barns utskrivning kommer ni ha ett utskrivningssamtal med läkare och sjuksköterska. I samband med detta samtal får ni mer information om vad som är viktigt att tänka på efter en hjärtoperation. Det är viktigt att ni planerar för att ert barn behöver vara hemma från barnomsorg/skola i 4-6 veckor, efter hjärtoperationen.


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:57