Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjärtfel hos foster

Vad är orsaken till att hjärtfel uppkommer? 
I de flesta fall känner man inte till varför ett hjärtfel uppkommer. Ibland kan orsaken vara ett kromosomfel.

Hur vanligt är hjärtfel?
Ungefär ett av hundra barn har någon form av hjärtfel. De flesta hjärtfel är lindriga och en del självläker men många kräver operation. Behandlingen av medfödda hjärtfel utvecklas ständigt. Idag kan de allra flesta hjärtfel opereras och resultaten av behandlingen är oftast mycket bra.

Hur stor är risken vid en eventuell ny graviditet?
Risken att det skall hända igen är 1 på 50, jämfört med den normala risken som är 1 på 100. Vid en eventuell ny graviditet kommer du att erbjudas specialistundersökning av fostrets hjärta vid ca 18 veckors graviditetslängd.

Vad händer under den fortsatta graviditeten?
Vårdpersonalen kommer att erbjuda er den information och stöd som ni önskar. Vi fortsätter med regelbundna specialistkontroller av fostrets hjärta parallellt med de vanliga kontrollerna. Ibland finns det anledning att ta ett fostervattenprov för att kontrollera att fostrets kromosomer är normala.

I de allra flesta fall är det bäst för barnet att födas på normalt sätt. Inför förlossningen kommer förlossningsavdelningen, nyföddhetsavdelningen och avdelningen för barn med medfödda hjärtfel att få all nödvändig information för att kunna vara väl förberedda att ta hand om dig och ditt nyfödda barn. I de flesta fall rekommenderar vi förlossning i Göteborg, men det är inte alltid nödvändigt.

Ni kommer att erbjudas kontakt med en specialistsjuksköterska vid Barnhjärtenheten. Hon kommer att, tillsammans med fosterhjärtläkaren, finnas till hands under den fortsatta graviditeten för att svara på frågor som uppkommer efter hand. Hon kommer också erbjuda er en visning av avdelningen för barn med medfödda hjärtfel. Om ni tycker det skulle kännas bra att få träffa andra som gått igenom en liknande situation kan specialistsjuksköterskan förmedla en sådan kontakt.

Om ni önskar träffa en kurator så kommer vi att ordna med det.

Det är nödvändigt att fortsätta de vanliga kontrollerna på mödravårdcentralen.

Hur kan jag/vi bestämma oss för hur vi ska gå vidare med den här graviditeten?
En del väljer att avsluta graviditeten, utifrån den information som getts. Det är ett svårt beslut, och det är viktigt att ta tid på sig, och väga in olika faktorer som är individuella och personliga. Oavsett vad ert beslut blir kommer vi att ge er fullt stöd.

Var kan jag/vi få hjälp och råd?
Vi erbjuder fortsatt kontakt med oss, se kontaktuppgifter på Hjärtmottagningen barn Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Mer information om medfödda hjärtfel :
Hjärtebarnsförbundet: http://www.hjartebarn.se/

Vårdguiden: www.1177.se 


Senast uppdaterad: 2018-04-22 18:57