Lånevillkor och personuppgiftshantering

Lånevillkor

Lånetid

14 dagar. Du får ett meddelande när boken ska återlämnas. (Vid fjärrlån bestäms lånetiden av utlånande bibliotek).

Omlån

Omlån sker automatiskt, upp till 12 gånger, om inga reservationer finns.
Du får ett meddelande när boken ska återlämnas.

Sök och reservera

I bibliotekskatalogen kan du söka och reservera böcker. Du behöver en pinkod för att reservera. Kontakta biblioteket för att registrera dig som låntagare eller om du saknar pinkod. 

Återlämning

Böcker kan lämnas på alla tre sjukhusen. Vill du lämna böcker utöver bemanningstider finns det återlämningslådor vid alla biblioteken. Du kan också skicka böcker med internposten. Du ansvarar för att böckerna är i gott skick vid återlämning och tills de kommit fram till biblioteket. 

Försenade lån

Om boken inte lämnas tillbaka i tid efter tre påminnelser skickas en räkning på bokens inköpspris. Även skadad bok ersätts med inköpspris.

Personuppgiftshantering

Personuppgifterna lämnas av dig som låntagare och vi registrerar bara de uppgifter vi behöver för att kunna ge den service vi erbjuder:

  • Namn
  • Personnummer
  • VGR-id
  • Streckkod på tjänsteID-kort/studentkort
  • Hemadress
  • Telefonnummer 
  • E-postadress 
  • Arbetsplats och internpostadress

Du har rätt att se vilka uppgifter vi har registrerat, och du kan när som helst begära att vi tar bort dem. Du ansvarar för att vi har korrekta uppgifter. Kontakta oss vid förändringar.

Sekretess

"Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men." (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)