Stöd vid läsnedsättning

Om du har en läsnedsättning, exempelvis dyslexi, synskada, neuropsykiatrisk eller kognitiv funktionsnedsättning, finns stöd som kan var till hjälp.

Talböcker via Legimus

Du kan låna talböcker via myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
På Legimus webbplats kan du läsa om vem som har rätt att låna talböcker.
Kontakta medicinska biblioteken för att få ett Legimuskonto: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se

Förlängd garanterad lånetid

Vid läsnedsättning är den garanterade lånetiden tre veckor stället för två veckor. Gäller vid lån av bibliotekets böcker, det villl säga inte vid inlån av böcker från andra bibliotek. Kontakta medicinska biblioteken för mer information: medbibl.sahlgrenska@vgregion.se

Skärmuppläsningsprogram via VGR-it

VGR-it kan ge dig tillgång till skärmuppläsningsprogram för dator.
De erbjuder även andra tekniska funktioner. Kontakta VGR-it för mer information och beställning, VGR-it.