E-böcker

Medicinska biblioteken i VGR har tillgång till ett stort antal e-böcker inom medicin och vård. Alla resurser kan nås utanför VGR:s nätverk, logga in med vgr-id och lösenord.

Sök E-böcker

En sökning leder till en gemensam plattform för e-böcker och tidskrifter på vilken du kan avgränsa att se enbart e-böcker. Det går även att söka e-böcker via de specifika e-bokleverantörerna.

Specifika e-boksleverantörer

 • AccessMedicine
  AccessMedicine är en medicinsk söktjänst och e-boksplattform som bland annat ger åtkomst till de senaste utgåvorna av referens-och läroböcker.
 • Anatomy.TV
  Anatomy.TV är en digital anatomisk atlas som består av flera moduler. För mer information se separat sida i menyn.
 • ClinicalKey e-böcker (Elsevier)
  Ca 1 100 böcker inom medicin, inbäddade i söktjänsten ClinicalKey som även finns som app. För mer information se separat sida i menyn.
 • Karger Fast Facts

  En serie medicinska kortare handböcker bestående av cirka 130 titlar inom onkologi, hematologi, neurologi med flera. Du har bland annat tillgång till: Fast Facts: Early Breast Cancer, Fast Facts: Systemic Mastocytosis, Fast Facts: Endometrial Cancer, Fast Facts: Epilepsy in Adults

 • ProQuest Ebook Central
  här finns e-böcker inom medicin, omvårdnad och administration. Mer information om hur du läser och lånar böcker via ProQuest.