AccessMedicine

AccessMedicine är en mycket omfångsrik medicinsk söktjänst och e-boksplattform som bland annat ger åtkomst till de senaste utgåvorna av referens-och läroböcker, studiehjälpmedel och multimedia.

AccessMedicine

Öppna AccessMedicine
Lathund på AccessMedicines webbplats

AccessMedicine är indelad i olika delar, men man kan även samsöka i alla resurser samtidigt. Tjänsten har olika funktioner för synsvaga, för att nå dem, exempelvis byta färg på text och ändra läshastighet klicka på knappen ”Listen”.

Böcker – drygt 100 titlar, bland annat:

Adams and Victor's Principles of Neurology,

Current Medical Diagnosis & Treatment 2024

Harrison's Principles of Internal Medicine

Quick Medical Diagnosis & Treatment 2024

Quick referensguides

DDX – Diagnosaurus® - hjälpmedel för att hitta diffrentialdiagnoser, uppdelat per symptom, sjukdom eller organ

2 Minute Medicine® - sammanfattningar av vetenskapliga artiklar

Diagnostic Tests – diagnostiska test

Goodman & Gilman's: Annual FDA Approvals – läkemedelsguide

Huppert’s Notes: Pathophysiology and Clinical Pearls for Internal Medicine

CURRENT Practice Guidelines in Primary Care 2024 – riktlinjer främst för primärvård

Infographics – visuella steg-för-stegguider

Drugs – läkemedelsdatabas

Multimedia

Auscultation Classroom – Auskultation av missljud på hjärtat

Big Picture Physiology Videos – filmer i föreläsningsstil

Diagnostic and Imaging studies – filmer med olika undersökningsmetoder, som ultraljud, EKG m.m

Harrison´s Pathophysiology Animations – animationer med fokus på fysiopatologi

Heart and Lung Sounds – inspelade hjärt- och lungljud

Human Anatomy Modules - anatomimodeller

Lectures – inspelade föreläsningar

Patient interview – inspelade exempel på patientsamtal, t.ex ge svåra besked och arga patienter

Pharmacology – animation med fokus på farmakologi

Physical exam – filmer med fysiska undersökningar uppdelade på olika områden t.ex gynekologi och kardiologi

POCUS Pearls – (Point-of-Care Ultrasound), filmer med ultraljudsmoment

Podcasts - poddar

Procedural videos - proceudurfilmer

Cases – fallbeskrivningar inom olika områden, t.ex

Neurologi, vätskebalans, internmedicin, mikrobiologi, rehabilitering m.m

Study tools – studiehjälpmedel

Clerkship Topics – studiematerial med självkontrollsfrågor

Flash cards – minneskort

Patient education – patientinformation

Hospital corner – samlade resurser med fokus på kliniskt arbete

Skapa konto och ladda ner appen

SKAPA KONTO

När du skapat ett personligt konto kan du:

  • Använda tjänsten utanför VGRs nätverk
  • Skapa bokmärken
  • Få skräddarsydda uppdateringar
  1. Klicka på My profile
  2. Create a FREE Access Profile och skapa ett konto

LADDA NER APPEN

  1. Ladda ner appen "Access - by McGraw-Hill" från App-store eller Google play
  2. Logga in med de uppgifter du angav när du skapade ditt konto.
  3. Du behöver logga in på AccessMedicine på webben inom VGRs nätverk var 90 dag för att få tillgång

 

LÄNK TILL DERAS SUPPORT/MANUALER

https://www.accessusercenter.com/