Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Barnteamet 

Expertteamskoordinator (barn) 
E-post: su.allergi-lung-cystiskfibrosmottagning.barn@vgregion.se 
Tel: 031-343 63 00

Expertteamsansvarig (barn) Anders Lingblad, överläkare medicin barn
Expertteamsansvarig (barn) Marcus Svedberg, överläkare medicin barn
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter/närstående (barn) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Vuxenteamet

Expertteamskoordinator (vuxen) Susanne Höglund, sjuksköterska
E-post: goteborg.cf-center.vuxen@vgregion.se 
Telefon: 031-343 98 78

Expertteamsansvarig (vuxen) Petrea Ericson, överläkare lungmedicin
E-post: petrea.ericson@vgregion.se 
Telefon via växel: 031-342 10 00

Kontaktväg för patienter (vuxna) via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar barn

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Cystisk fibrosmottagning barn
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Remissvägar vuxen

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Cystisk fibrosmottagning Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg