Expertteamet för medfödda metabola sjukdomar hos vuxna

Medfödda intermediärmetabola sjukdomar är ett samlingsnamn för ett 30-tal olika diagnoser som har olika rubbningar i ämnesomsättningen. Sjukdomarna är medfödda och ärftliga.

Sjukdomarna kan delas in i olika grupper:

  • Fel i nedbrytningen av fettsyror (betaoxidationsdefekter): LCHAD, MCAD, VLCAD
  • Fel i karnitinsystemet: CPT I, CACT, CPT II och CUD
  • Organiska acidurier: Isovaleriansyrauri (IVA), Propionsyrauri (PA), Metylmalonsyrauri (MMA), Glutarsyrauri typ 1 (GA 1), Multipel acyl-CoA dehydrogenasbrist (MAD-brist), Betaketotiolasbrist (BKT-brist).
  • Fel i ureacykeln: Citrullinemi (CIT), Argininosuccinatlyasbrist (ASA), Arginasbrist (ARG), HHH syndrom
  • Andra fel i omsättningen av aminosyror: Fenylketonuri (PKU), Maple syrup urine disease (MSUD), Tyrosinemi typ 1 (TYR 1), Homocystinuri (HCY)
  • Andra medfödda metabola sjukdomar: Biotinidasbrist (BIOT), Galaktosemi (GALT), Glykogenos, Hyperinsulism, Hyperkolesterolemi, Kobalamin C-brist, MTHFR-brist

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.