Kontaktvägar

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Josefina Petersson, sjuksköterska
E-post: josefina.petersson@vgregion.se 
Tel: 031-342 99 79

Expertteamsansvarig Daniela Esposito, endokrinolog
E-post: daniela.esposito@gu.se 
tel: 031-342 89 62

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Medicinmottagning endokrin Sahlgrenska
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177

Provtagningsremiss metabola sjukdomar ?
Provtagningsremiss neurometabola sjukdomar ?