Diagnoslista/länkar

I listan nedan finns länkar till texter med diagnosbeskrivningar.

Lista/länkar till diagnosbeskrivningar

Vilka är relevanta för barn?

Exempel på primära rörelserubbningar är DYT1, Segawas sjukdom, myoklonisk dystoni, RODP (Rapid Onset Dystonia Parkinsonism), DYT28-KMT2B-relaterad dystoni, och paroxysmala dyskinesier.

Lista enligt ERN-RND, vilka är relevanta för barn?​