Expertteamet för Movement Disorders hos barn

​Rörelserubbningar (Movement Disorders) kan klassificeras på olika sätt, utifrån utseende som hypokinesi-rigiditet (för lite rörelser-stelhet), dystoni (ökad muskelspänning), tremor (darrighet), chorea (ofrivilliga rörelser), myoklonier (ryckighet), tics, stereotypier och komplexa rörelserubbningar.

Symtomen kan vara episodiska eller kontinuerliga. Tillstånden kan också delas in efter orsak i primära (isolerade och genetiska), komplexa (flera olika neurologiska symtom), degenerativa (fortskridande försämring på grund av störningar nervcellernas uppbyggnad eller ämnesomsättning) och sekundära (till exempel stroke, tumör, inflammation, infektion eller cerebral pares). 

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.