ERN och NHV

Europeiska referensnätverk (ERN) är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken underlättar diskussioner om svåra och sällsynta hälsotillstånd som kräver högspecialiserad vård, stora kunskaper och resurser. Nationell högspecialiserad vård (NHV) är offentligt finansierad vård där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

 

Läs mer om ERN och expertis inom sällsynta neurologiska sjukdomar. 

ERN


ERN-RND (ERN Rare Neurological Diseases) är det europeiska referensnätverkat för sällsynta neurologiska sjukdomar.

I Sverige är Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg medlemmar i ERN-RND för Huntingtons sjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är medlemmar i ERN-RND för cerebellär ataxi och hereditära spastiska parapareser, Huntingtons sjukdom och andra choreasjukdomar, samt atypiska parkinsonsyndrom.

Läs mer om ERN

NHV

Finns NHV?

Nationell högspecialiserad vård på Sahlgrenska