Kontakta expertteamet på vuxensidan​

Kontaktuppgifter till expertteamet samt remissvägar.

Kontaktuppgifter till teamet

Expertteamskoordinator Marina Olofsson Jansson​, sjuksköterska
E-post: marina.olofsson@vgregion.se
Tel: 031-343 47 94

Expertteamsansvarig Niklas Darin, barnneurolog
E-post: niklas.darin@vgregion.se
Tel: 031-343 82 13​ eller via växel?

Kontaktväg för patienter/närstående via 1177

E-post sänds över öppna nät och är inte en säker kontaktväg. Skicka därför inga personuppgifter eller känslig information per e-post.

Remissvägar

Adress (på kuvertet):
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Adress (på remissen):
Neurologimottagning barn​
Sahlgrenska Universitetssjukhuset​
413 45 Göteborg

Egenremiss via 1177