Allergi- lung- och cystisk fibrosmottagning barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
  • fredag 7:30 - 14:30

Besöksadress

Diagnosvägen 21
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Allergi- lung- och cystisk fibros mottagning
416 85 Göteborg

Till allergimottagning barn remitteras du som är upp till 18 år och har svår astma och allergi. Hos oss sker utredningar och behandlingar av allergier, astma, eksem och nässelutslag. På lungmottagning barn utreder och behandlar vi dig som är upp till 18 år och har olika typer av lung- eller andningsbesvär. Du som har syrgasbehandling i hemmet, hemrespirator, hostapparat eller andningskanyl får hjälp av lungmottagningens andningsteam. På cystisk fibrosmottagning barn följer vi dig som är upp till 18 år och har cystisk fibros. Du kommer på täta besök för uppföljning av tillväxt och lungfunktion samt för att få stöd i den individuella behandlingen av din sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177.

Är du över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna. 

Vid ditt besök hos oss

Vid ett läkarbesök på allergimottagningen pratar vi om din allergi eller astma och stämmer av att du har en god effekt av din behandling. Våra specialistsjuksköterskor ger allergibehandlingar och undervisar även om hur du skall ta din medicin. De vanligaste undersökningarna på allergimottagningen är pricktest, blodprov och olika lungfunktionstester.

På lungmottagningen kan du lämna prover, göra lungfunktionstester och prova ut andningshjälpmedel. Lungmottagningens sjuksköterskor håller även utbildningar för familjer och assistenter om hur dessa hjälpmedel skall användas i hemmet. 

På CF-mottagningen träffar du alltid läkare och sjuksköterska. Ofta träffar du även fysioterapeut som stöttar dig i inhalationsbehandlingen. Ibland träffar du och din förälder också dietist, psykolog och kurator som ingår i CF-teamet. Vid besöken hos oss sker kontroll av vikt och längd, lungfunktionstest och ibland blodprover.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

su.allergi-lung-cystiskfibrosmottagning.barn@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Emma Goksör

Sektionschef

Anna Eriksson

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
  • fredag 7:30 - 14:30

Besöksadress

Diagnosvägen 21
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Allergi- lung- och cystisk fibros mottagning
416 85 Göteborg

Till allergimottagning barn remitteras du som är upp till 18 år och har svår astma och allergi. Hos oss sker utredningar och behandlingar av allergier, astma, eksem och nässelutslag. På lungmottagning barn utreder och behandlar vi dig som är upp till 18 år och har olika typer av lung- eller andningsbesvär. Du som har syrgasbehandling i hemmet, hemrespirator, hostapparat eller andningskanyl får hjälp av lungmottagningens andningsteam. På cystisk fibrosmottagning barn följer vi dig som är upp till 18 år och har cystisk fibros. Du kommer på täta besök för uppföljning av tillväxt och lungfunktion samt för att få stöd i den individuella behandlingen av din sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran via 1177.

Är du över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna. 

Vid ditt besök hos oss

Vid ett läkarbesök på allergimottagningen pratar vi om din allergi eller astma och stämmer av att du har en god effekt av din behandling. Våra specialistsjuksköterskor ger allergibehandlingar och undervisar även om hur du skall ta din medicin. De vanligaste undersökningarna på allergimottagningen är pricktest, blodprov och olika lungfunktionstester.

På lungmottagningen kan du lämna prover, göra lungfunktionstester och prova ut andningshjälpmedel. Lungmottagningens sjuksköterskor håller även utbildningar för familjer och assistenter om hur dessa hjälpmedel skall användas i hemmet. 

På CF-mottagningen träffar du alltid läkare och sjuksköterska. Ofta träffar du även fysioterapeut som stöttar dig i inhalationsbehandlingen. Ibland träffar du och din förälder också dietist, psykolog och kurator som ingår i CF-teamet. Vid besöken hos oss sker kontroll av vikt och längd, lungfunktionstest och ibland blodprover.

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

 

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som till exempel barnsjuksköterska och läkare. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

su.allergi-lung-cystiskfibrosmottagning.barn@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Emma Goksör

Sektionschef

Anna Eriksson

Vårdenhetschef

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen