Tillfällig information

Fall av mässling hos barn i Göteborg

Med anledning av mässlingssmitta: barn som vårdas på barnsjukhuset behöver skyddas från smitta. Därför behöver du kontakta den enhet du ska besöka om du eller medföljande besökare (till exempel syskon) har något av följande symtom: feber, hosta, utslag eller röda och irriterade ögon.

Urinvägsmottagning medicin barn

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 15:30

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt B och C, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Urinvägsmottagning medicin barn
416 85 Göteborg

Mottagningen tar emot barn och ungdomar inom och utanför Västra Götalandsregionen med urinvägsbesvär och njursjukdomar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral, barnmottagning eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Är du över 17 år hänvisar vi dig till en vuxenmottagning.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

När du kommer till mottagningen får du träffa en barnsjuksköterska eller undersköterska som väger, mäter och tar blodtrycket på dig.

Läkarbesöket tar ca 30-45 minuter.

Vi vill alltid att man har med sig ett eller flera urinprov. Ibland behöver vi ta blodprover på dig.

Uteblivet besök kostar 150 kr.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som undersköterska, barnsjuksköterska och barnläkare med inriktning på njur- och urinvägssjukdomar.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

su.barnmedicin@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Vårdgivarinformation

Anton Bergvall

Vårdenhetschef

Martin Wennerström

Sektionschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 60 58

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 15:30

Besöksadress

Behandlingsvägen 7
416 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Mellan målpunkt B och C, plan 1, Östra sjukhuset

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Urinvägsmottagning medicin barn
416 85 Göteborg

Mottagningen tar emot barn och ungdomar inom och utanför Västra Götalandsregionen med urinvägsbesvär och njursjukdomar.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral, barnmottagning eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Är du över 17 år hänvisar vi dig till en vuxenmottagning.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

När du kommer till mottagningen får du träffa en barnsjuksköterska eller undersköterska som väger, mäter och tar blodtrycket på dig.

Läkarbesöket tar ca 30-45 minuter.

Vi vill alltid att man har med sig ett eller flera urinprov. Ibland behöver vi ta blodprover på dig.

Uteblivet besök kostar 150 kr.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som undersköterska, barnsjuksköterska och barnläkare med inriktning på njur- och urinvägssjukdomar.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

su.barnmedicin@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Anton Bergvall

Vårdenhetschef

Martin Wennerström

Sektionschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 60 58

Förlängda väntetider för operation

Väntetider för operation varierar beroende på medicinska bedömningar.

Läs mer här

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Vårdgivarinformation

Chatta med Liv