Endokrinmottagning barn

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
1/9 t o m 31/5 mån - fre 07:30 - 17:00
21/12 t o m 5/1 mån - fre 07:30 - 13:00

Vitaminvägen 21

Plan 1

Östra sjukhuset

416 50 Göteborg

VÄGBESKRIVNING

Östra sjukhuset. Vägbeskrivning: Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se - Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Vi tar emot dig under 18 år med avancerad endokrin sjukdom. Vi behandlar hormonella sjukdomar som till exempel sköldkörtelsjukdomar, tillväxthormonrubbningar, hormonella bristtillstånd efter cancerbehandlingar och hos barn med medfödda syndrom, pubertetsrubbningar och intersextillstånd.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Är du över 18 år hänvisar vi dig till vår mottagning för vuxna

Vid ditt besök hos oss

Många av våra patienter kommer på remiss från barnmottagningar, skolhälsovård och andra sjukhus i regionen. 

Vi bedriver också kliniska studier enligt "Good Clinical Practice" (GCP) i nära samarbete med motsvarande forskningsavdelning och speciallaboratorium (Tillväxtlaboratoriet) vid Göteborgs Universitet, allt inrymt inom samma byggnad.

Här kan du få mer information:

Papegojan Dunder ger barn information om hur ett besök på sjukhuset går till

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns olika yrkeskategorier som till exempel undersköterska, barnsjuksköterska, specialistsjuksköterska och läkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för mottagningen

Marie Hallman, vårdenhetschef
Telefon: 031-343 5676, 0700-822629
E-post: E-postadress

Annika Reims, medicinskt ansvarig
E-post: annika.reims