Råd och stöd till föräldrar om tal och kommunikation

Har ditt barn svårt med tal och kommunikation? Här får du råd hur du kan hjälpa ditt barn i väntan på insats.

Stöd till dig som närstående

Illustration på olika människor

Du är den viktigaste personen för ditt barns utveckling. Här får du tips på hur du kan stötta språkutvecklingen.

Ge ditt barn tid för kommunikation! Tänk på att titta och lyssna - vänta och förvänta - tolka och bekräfta.

Här finns en film som visar hur detta kan se ut.

Stöd till talat språk

Illustration på fyra olika kommunikationssätt

Många barn kan förstå och uttrycka sig mer när du använder tecken, bilder och appar som stöd till ditt tal. Forskning visar att det kan stimulera barnets talutveckling.

Här kan du se när föräldrar använder olika stöd med sina barn:

Komma igång med stöd

Illustration på en dator med en person som läser en bok

Om du eller barnets förskolepersonal vill komma igång finns det flera bra resurser på nätet

Tips på språkstimulans

Illustrerad bild på en person som tänker

Central Barnhälsovård Västra Götaland har gjort två blad med tips på språkstimulans för små och större barn. Bladen finns översatta till många språk.
Till bladen på Central Barnhälsovårds webbplats.

Logopedmottagningen i Borås (BLOM) har också bra tips.
Till tipsen hos BLOM.

Filmer om barns språkutveckling – flera olika språk

Illustrerad svartvit bild på en dator med en TV inuti

Hos Kodknäckarna hittar du filmer om barns språkutveckling och läsning. Filmerna finns på arabiska, engelska, persiska, somali, sorani och svenska.
Till filmerna på Kodknäckarnas webbplats.

TAKK för språket - om flerspråkighet och kommunikation

Illustrerad bild på en grupp människor i olika åldrar och med olika hudfärg

Här hittar du information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.
Till TAKK för språkets webbplats.

En bok till dig som förälder för att komma igång med stöd för kommunikation

Illustrerad bild av en bok

KomIgång kursbok, AKKtiv-projektet - en föräldrakurs om kommunikation och kommunikationsstöd.
Här beställer du boken. 

Undrar du om ditt barn har autism?

Illustrerad bild på ett hjärta i rött, blått och gult

Här hittar du information om autism och kommunikation:  
En videoföreläsning om autism från Infoteket Uppsala  

Här finns information på flera språk:
Autismforum på habiliteringens webbplats  

Autism & Asperger-förbundet har en webkurs som är kostnadsfri. 
Till kursen på Autism & Asperger-förbundets webbplats.

Läs om forskningen

Illustrerad bild på en dator

Forskning om tidiga kommunikationsinsatser:
Till rapporten på Habiliteringen i Sveriges webbplats.