Remisser

Hur remitterar jag en patient till er?

Du remitterar din patient genom att skicka en remiss till Remissportalen.

Bilaga till vårdbegäran/remiss för KOL

Adress på kuvertet:
Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
 
Adress på remissen:
KOL-centrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Vilken patient ska jag remittera och vad ska remissen innehålla?

Att vårdas på KOL-centrum bygger på frivillighet vilket innebär att din patient måste vara informerad om att remiss har skickats samt om att vi på KOL-mottagningen arbetar i form av teambesök. Läs mer om det på föregående sida.

Det är viktigt att remissen innehåller uppgifter om det medicinska vårdbehovet som din patient har. Det underlättar vår bedömning om ni redan i samband med remissen kompletterar med relevanta journalanteckningar samt anger följande uppgifter:

  • Spirometrivärden; bifoga kopia på senaste undersökning
  • POX
  • Tobaksvanor; ex aldrig rökare, f d rökare eller rökare
  • Aktuella läkemedel
  • Antal KOL-exacerbationer under det senaste året
  • Andra relevanta sjukdomar
  • Gärna aktuell lungröntgen, högst 6 månader gammal