Akut

Att söka vård akut

 • Du ska söka vård på en akutmottagning om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller plötslig svår sjukdom. Sjukhusets akutmottagningar är alltid öppna, dygnet runt.
 • Ring 1177 (dygnet runt) om du är osäker på hur allvarligt ditt sjukdomstillstånd är. Då kan du rådgöra med en sjuksköterska. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.
 • Om du är du akut eller livshotande sjuk ring 112 eller ta dig på egen hand till en akutmottagning.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar är till för människor som är så sjuka eller skadade att de behöver vård omedelbart.

När ska jag åka till akuten?

Du ska alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd, allvarliga olycksfall eller om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna sjukdomstillstånd du inte känner igen.

Exempel på sådana besvär kan vara:

 • Plötsligt tryckande eller krampartad smärta i bröstet som varar i mer än 15 minuter.
 • Plötsliga talsvårigheter.
 • Plötsliga andningssvårigheter.
 • Stroke (slaganfall) till exempel domningar eller förlamningar i ansiktet, armarna och benen, oftast i ena kroppshalvan, kan inte hålla upp båda armarna, svårt att tala.
 • Plötslig förvirring (delirium) till exempel ingen uppfattning om tid och rum, svårt att prata, minnas och att tänka klart.
 • Självmordstankar.
 • Kraftig, pulserande eller sprutande, blödning.
 • Plötslig och snabb svullnad av läppar, mun, svalg eller tunga.
 • Plötsliga buksmärtor du inte känner igen.
 • Olika typer av olyckor till exempel trafikolyckor eller fallolyckor.
 • Arm- och benbrott.

Sök vård på rätt mottagning

Om du har besvär som kan vänta eller lättare besvär kan du, och barn i alla åldrar, få snabbare och bättre hjälp på en vårdcentral eller jouröppen mottagning.

Ring telefonnummer 1177 (dygnet runt) om du är osäker på hur allvarligt ditt sjukdomstillstånd är. Då kan du rådgöra med en sjuksköterska. Du kan också få råd om vad du kan göra själv.

Sök vård på rätt mottagning - 1177.se


Hitta rätt akutmottagning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har flera akutmottagningar med olika inriktningar:

Om du har en akut ögonskada

Akuta ögonproblem behandlas inte på alla akutmottagningar. Ring 1177 för en remiss, även om ditt ärende är akut. Besök därefter Akutmottagning ögon Mölndal.

Akutmottagning ögon Mölndal, Mölndals sjukhus

Om du har en ortopedisk åkomma som fraktur eller ledskada

Ortopedisk åkomma som fraktur eller ledskada hänvisas till Akutmottagning Mölndal.

Akutmottagning Mölndal, Mölndals sjukhus

Barn och ungdomar under 16 år

Barn och ungdomar upp till 16 år med akut medicinsk, kirurgisk eller ortopedisk sjukdom ska vända sig till Akutmottagning barn.

Akutmottagning barn, Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset

Barn och ungdomar under 18 år med akuta psykiatriska besvär

På kvällar, nätter och helger: Ring innan du åker till oss så att vi kan vara säkra på att du söker vård på rätt enhet. Vi vill att någon ansvarig vuxen följer med till besöket.

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri, Göteborg, Drottning Silvias barnsjukhus, Östra sjukhuset

Dagtid: Dagtid erbjuder de barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningarna akuta tider. Barn- och ungdomspsykiatri, BUP i Västra Götaland - 1177.se

Vuxna över 16 år

Akutmottagning Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Akutmottagning Östra, Östra sjukhuset

Akutmottagning Mölndal, Mölndals sjukhus

Akutmottagningar med särskild inriktning

Akutmottagning för gravida och nyförlösta, Östra sjukhuset

Akutmottagning gynekologi Sahlgrenska, Sahlgrenska sjukhuset

Akutmottagning ögon Mölndal, Mölndals sjukhus

Infektionsmottagning, Östra sjukhuset

Psykiatrisk akutmottagning Östra, Östra sjukhuset

Akutmottagningar i Västra Götaland

Kontaktuppgifter, mer information och kartor på 1177 Hitta Vård.


Om du har lättare besvär

Om du har besvär som kan vänta eller lättare besvär kan du, och barn i alla åldrar, få snabbare och bättre hjälp på en vårdcentral eller jouröppen mottagning.

Vid ditt besök på akutmottagningen 

Ett besök på akutmottagningen kan gå till på olika sätt beroende på dina symtom eller din skada. De som är mest skadade eller allvarligast sjuka får alltid hjälp först. Därför kan du behöva vänta.

Anmäl ditt besök

När du kommer till akutmottagningen ska du anmäla ditt besök. Följ skyltarna på mottagningen. På vissa mottagningar ska du ta nummerlapp. På andra mottagningar finns personal som hjälper dig.


Undersökning, prioritering och bedömning (triage)

Undersökning

Efter att du har anmält dig får du vänta på att träffa vårdpersonal för en första bedömning (triage). Alla patienter bedöms av läkare eller sjuksköterska innan någon behandling sker. Detta ta olika lång tid beroende på hur många patienter som sökt sig till akuten vi det aktuella tillfället.

Personalen på akutmottagningen avgör hur allvarligt sjuk du är och vilken hjälp du behöver. Det gäller även om du blir hänvisad till akutmottagningen från din vårdcentral, en jouröppen mottagning eller om du har ringt 1177 på telefon.

Du får berätta om hur du mår och vad som har hänt. Personalen undersöker dig. De kan till exempel mäta din kroppstemperatur, puls och blodtryck. Du kan ibland behöva lämna prover eller bli ytterligare undersökt. Det kan till exempel vara urinprov, blodprov, röntgen eller ultraljud.

Prioritering och bedömning (triage)

Därefter bedömer vårdpersonal vilken hjälp du behöver och hur snabbt du behöver vård. Detta kallas "triage”. Prioriteringarna på akuten sker efter medicinskt behov. Patienter med livshotande sjukdomar och skador tas alltid om hand först.  

Det går inte att säga på förhand hur länge just du kommer att få vänta. Ibland kommer det in mycket svårt sjuka eller skadade patienter som måste tas om hand omedelbart och då kan din väntetid förlängas. 

Vi har inte glömt bort dig!

Triage styr väntetiden på akuten - 1177.se


Behandling, hänvisning eller utskrivning

Vad som händer sedan beror på resultatet av din bedömning (triage). Det kan till exempel vara att:

 • Du får råd om hur du tar hand om dig själv hemma för att må bättre.
 • Du får ett recept på läkemedel som du ska ta hemma.
 • Personalen ber dig att i stället söka vård på din vårdcentral eller på en jouröppen mottagning.
 • Du får behandling på akutmottagningen och får sedan gå hem.
 • Du behöver stanna på sjukhuset och få vård på en avdelning. I så fall får du hjälp med rena kläder och tandborste.

Kontakta alltid personal

om du mår sämre än när du kom till akutmottagningen

Säg alltid till personalen om du mår sämre än när du kom till akutmottagningen så att vi kan göra en ny bedömning. Till exempel om du:

 • Plötsligt får ont över bröstet
 • Får svårt att andas 
 • Får så ont att du inte står ut
 • Får kraftig huvudvärk
 • Plötsligt blir illamående
 • Får akut tilltagande ögonsmärta

Personalen bedömer då igen hur snabbt du behöver vård.

om du vill äta eller dricka

Du kan bli hungrig eller törstig om du behöver vänta länge på akutmottagningen. Berätta alltid för personalen om du vill äta eller dricka något. Ibland behöver du nämligen vara fastande och får då inte äta eller dricka - till exempel i de här fallen:

 • Du har sökt vård för att du har ont i magen.  
 • Du behöver göra vissa undersökningar.  
 • Du ska opereras. 

om du vill lämna akutmottagningen

Du bestämmer själv om du mår bättre och därför vill lämna akutmottagningen. Men berätta alltid för personalen om du lämnar mottagningen. Då behöver personalen inte leta efter dig.


Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som patienter har när de besöker akutmottagningen.