Laboratoriemedicin

Aktuellt

Den nya CE-IVD-märkta chimerismanalysen ingår i ackrediteringen och ersätter föregående qPCR-analys

Det är för närvarande långa svarstider på de gynekologiska hälsokontrollerna. Vi arbetar aktivt med att försöka korta svarstiderna.

Från våren 2018 debiterar Klinisk patologi återigen för PAD-svar via fax, då faxsvar innebär en ökad belastning för vårt kansli

Inga drop-in tider från 2 juli 2018 Punktionscytologiska mottagningen erbjuder sedan 2 juli 2018 inga drop in-tider.

CCUG tillhör Klinisk mikrobiologi och har en av världens största stamsamlingar av kliniskt relevanta bakterier.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fyra laboratoriemedicinska verksamhetsområden: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och genetik.

Laboratoriemedicin har sedan 2007 en gemensam ackreditering med ett
kvalitetsledningssystem.

Intyg som vidimerar laboratoriernas ackreditering

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Närmare ettusen medarbetare är verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, tekniker och administratörer.

Inom SU finns de laboratoriemedicinska verksamheterna vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på Angereds Närsjukhus. 


Senast uppdaterad: 2018-08-08 15:15