Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen tillhör Område 4 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Aktuellt

  • Från och med 2023 så ersätter staten inte längre regionerna för kostnader kopplade till covid-tester och smittspårning. Regionstyrelsen beslutade att ersätta verksamheterna inom Västra Götalandsregionen för dessa kostnader under de första månaderna 2023. Från 1 april 2023 så upphör denna ersättning. Det innebär att inremitterande verksamhet kommer att faktureras för PCR- och antigentester som analyseras från 1 april 2023.

  • En ny metod för analys av Betaglukan (svampantigen) införs 2023-03-01. Detektionsintervallet är nu 62-1000 pg/ml. Denna metod korrigerar för bakgrundsabsorbans i provet och ger därför generellt lägre betaglukankoncentrationer jämfört med den tidigare metoden (i genomsnitt ca 120 pg/ml lägre). Koncentrationer >80 pg/ml tolkas som positiva.

  • Enligt Folkhälsomyndigheten ingår numera alla stafylokock-arter inom Staphylocuccus aureus komplexet med påvisad meticilllinresistens i falldefinitionen för MRSA. Detta innebär att även S. argenteus med påvisad meticillinresistens är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

  • Analysen Legionella-ak i serum utförs inte längre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset fr o m 2023-01-01.

  • I bakteriologiska svarsrapporter från Regional laboratoriemedicin övergår vi nu till att använda antibiotikanamnen fenoximetylpenicillin respektive bensylpenicillin istället för penicillin V och penicillin G.

  • Klinisk kemi automatiserar koagulationsanalyser. För att underlätta flödet och korta svarstiderna ska ett särskilt provtagningsrör användas.

  • Analys av Angina vincentii upphör samt ändring i kvantifiering vid odling av luftvägsprover.

Verksamheter

Regional laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.  

Ackrediteringscertifikat - Sahlgrenska, Mölndal och Östra - certifikatet gäller för de laboratoriemedicinska verksamheterna på tomten Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ackrediteringscertifikat och dess omfattning Klinisk patologi cytologi NÄL

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Ackrediteringscertifikat Regional laboratoriemedicin Borås Laboratoriemedicin

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin Kungälvs sjukhus

Kundnöjdhetsenkät
Regional laboratoriemedicin har som målsättning att alltid ha nöjda remittenter och beställare samt medverka till likvärdig diagnostik och jämlik vård. Därför tar vi in synpunkter för att kunna utveckla och förbättra våra laboratoriemedicinska provsvar och tjänster. 

Kundnöjdhetsenkäten riktar sig till dig som beställer analyser, använder analyslista, provtagningsanvisningar med mera. Alla svar är anonyma.

Svara på kundnöjdhetsenkäten
Tack för din medverkan och ditt engagemang!


Senast uppdaterad: 2023-03-16 13:28