Regional laboratoriemedicin

Regional laboratoriemedicin består av laboratoriemedicinska verksamheter på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården. Organisationen tillhör Område 4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Etik och opartiskhet

Regional laboratoriemedicin följer offentliga lagar och krav där opartiskhet, etiskt uppträdande och sekretess är viktiga delar. Västra Götalandsregionen har en särskilt framtagen rutin för oegentligheter för systematiskt arbete före, under och efter händelser som misstänks kunna påverka opartiskhet. Regional laboratoriemedicin utvärderar årligen följsamhet till opartiskt arbete enligt rutin vid ledningens genomgång av kvalitet. 

Rutin oegentligheter 2020-2025 (vgregion.se) 

Aktuellt

Verksamheter

Regional laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet.  

Ackrediteringscertifikat - Sahlgrenska, Mölndal och Östra - certifikatet gäller för de laboratoriemedicinska verksamheterna på tomten Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ackrediteringscertifikat och dess omfattning Klinisk patologi cytologi NÄL

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Ackrediteringscertifikat Regional laboratoriemedicin Borås Laboratoriemedicin

Ackrediteringscertifikat Laboratoriemedicin Kungälvs sjukhus