Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fem laboratoriemedicinska verksamhetsområden: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och Klinisk genetik och genomik.

Laboratoriemedicin har sedan 2007 en gemensam ackreditering med ett
kvalitetsledningssystem.

Ackrediteringscertifikat

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Närmare ettusen medarbetare är verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, tekniker och administratörer.

Inom SU finns de laboratoriemedicinska verksamheterna vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på Angereds Närsjukhus. 

Aktuellt

På grund av brist på reagens utförs analysen av Clostridium difficile toxin tills vidare på Klinisk mikrobiologi NÄL. Prov skickas som vanligt till Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset som skickar proverna vidare. Endast toxin B påvisas. Detta gäller fr o m 2020-09-21 och tills vidare. Det beror på att ordinarie reagens i första hand behöver användas för diagnostik av SARS-CoV-2.

HIV/Hepatit, Klinisk mikrobiologi, kan för närvarande inte analysera HCV Ag (Hepatit C Antigen) då reagens är slut hos leverantör.

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar och tillförlitligheten i antikroppstestet:

Byte till ny etikett för laboratoriemedicin. På grund av stora problem med att nuvarande provrörsetikett lossnar från rören har Marknadsplatsen upphandlat nya etiketter med nytt material som ska användas till alla provrör

Klinisk patologi övergår från tre olika prioriteringsnivåer av remisser till två

Vecka 25 genomför Klinisk mikrobiologi den årliga uppdateringen av metoden för antibiotikaresistensbestämning.

Fr o m 15 juni ska en ny remiss användas vid beställning av likvor Cytologi, Remiss 7b Likvor-Cytologi. Prov och remiss ska som vanligt skickas till Klinisk kemi för cellräkning och cytologipreparering.

För virus- och bakteriediagnostik vid nasofarynxprovtagning har i VGR eSwab blå kork vanligtvis använts. Dessa är dessvärre mycket svåra att få tag på, varför Klinisk Mikrobiologi på SU har tillverkat ett särskilt NPH-provtagningskit som skall användas för virologisk diagnostik av SARS-cov-2 eller andra luftvägsvirus från svalg + nasofarynx.

Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 200518 som en rutinanalys på alla prover där M. genitalium påvisas.

OBS! Provtagningskit för nasofarynxprov innehållande PBS får endast användas för virusdiagnostik och inte för bakterieodling.


Senast uppdaterad: 2020-09-18 08:26