Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Laboratoriemedicin

Aktuellt

För virus- och bakteriediagnostik vid nasofarynxprovtagning har i VGR eSwab blå kork vanligtvis använts. Dessa är dessvärre mycket svåra att få tag på, varför Klinisk Mikrobiologi på SU har tillverkat ett särskilt NPH-provtagningskit som skall användas för virologisk diagnostik av SARS-cov-2 eller andra luftvägsvirus från svalg + nasofarynx.

Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 200518 som en rutinanalys på alla prover där M. genitalium påvisas.

OBS! Provtagningskit för nasofarynxprov innehållande PBS får endast användas för virusdiagnostik och inte för bakterieodling.

Plasma NFL fungerar som en känslig, men icke sjukdomsspecifik markör för nervcellspåverkan; ökade nivåer ses både vid olika typer av akuta hjärnskador (t.ex. vid hjärntrauma), akuta tillstånd (t. ex. stroke och efter hjärtstopp där patienten återupplivats) och vid flera olika neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar (t.ex. ALS, MS och Alzheimers sjukdom).

Klinisk patologi kommer från och med nu vara mycket restriktiva med att utföra kliniska obduktioner, på grund av brist på personlig skyddsutrustning, smittrisk och personalsituation.

Från och med 2020-04-10 läggs analysen PAI-1 (Plasminogenaktivatorhämmare 1) ner på Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Viktigt meddelande från virusdiagnostiken vid Klinisk mikrobiologi.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fem laboratoriemedicinska verksamhetsområden: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och Klinisk genetik och genomik.

Laboratoriemedicin har sedan 2007 en gemensam ackreditering med ett
kvalitetsledningssystem.

Intyg som vidimerar laboratoriernas ackreditering

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Närmare ettusen medarbetare är verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, tekniker och administratörer.

Inom SU finns de laboratoriemedicinska verksamheterna vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på Angereds Närsjukhus. 


Senast uppdaterad: 2020-01-17 15:10