Laboratoriemedicin

Aktuellt

Det är för närvarande långa svarstider på de gynekologiska hälsokontrollerna. Vi arbetar aktivt med att försöka korta svarstiderna.

Från våren 2018 debiterar Klinisk patologi återigen för PAD-svar via fax, då faxsvar innebär en ökad belastning för vårt kansli

På grund av svårigheter att bemanna kommer Punktionscytologiska mottagningens öppettider och bokningssätt förändras från den 2 juli 2018.

CCUG tillhör Klinisk mikrobiologi och har en av världens största stamsamlingar av kliniskt relevanta bakterier.

Kommande helg planerar Patos att driftsätta det nya regionala laboratorieinformationssystemet (LIS) Sympathy/Lifecare version 5.2 på SÄS. Eftersom systemet är regionalt påverkar driftsättningen även alla medarbetare inom VGR som arbetar i Sympathy.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fyra laboratoriemedicinska verksamhetsområden: Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi och genetik.

Laboratoriemedicin har sedan 2007 en gemensam ackreditering med ett
kvalitetsledningssystem.

Intyg som vidimerar laboratoriernas ackreditering

Laboratoriemedicin svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Verksamhetens utveckling sker i nära samarbete med Göteborgs universitet. Närmare ettusen medarbetare är verksamma inom olika yrkeskategorier som läkare, cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, kemister, biologer, tekniker och administratörer.

Inom SU finns de laboratoriemedicinska verksamheterna vid Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Östra sjukhuset och på Angereds Närsjukhus. 

Senast uppdaterad: 2018-08-08 15:15