Expertteamet för sällsynta leversjukdomar hos barn

Det finns olika typer av sällsynta leversjukdomar som autoimmun leversjukdom, biliär atresi, metabola leversjukdomar och strukturell leversjukdom. 

Sällsynta leversjukdomar kan orsaka fortskridande leverskada som leder till fibros och cirros. Komplikationerna av cirros kan bli allvarliga och i många fall är den enda behandlingen levertransplantation. Trötthet, klåda vid kolestatiska tillstånd, smärta och buksvullnad kan påverka livskvaliteten avsevärt.

Expertteamet

Beskrivning om hur expertteamet arbetar och vilka som ingår i teamet.

Diagnoslista/länkar

Lista över diagnoser som expertteamet ansvarar för samt länkar till diagnosbeskrivningar.

ERN och NHV

Europeiska referensnätverk och Nationell högspecialiserad vård kopplat till expertteamet.

Resurser

Patientnätverk, andra resurser och övriga länkar.