Expertteamet

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns ett expertteam för barn med sällsynta leversjukdomar.

- Barn-vuxna, transition?
- Samverkan mellan specialister i teamet, MDK?
- Uppföljning, riktlinjer, årskontroller, samordning av vårdinsatser?
- Samverkan/ansvarsfördelning mellan specialistsjukvård– primärvård–habilitering–hemortssjukhus-myndigheter?
- Skrivs vårdplaner?
- Finns nationellt samarbete?
- Finns samarbete med patientnätverk?

Ingår i teamet

  • Expertteamsansvarig Nils Ekvall, hepatolog
  • Expertteamskoordinator Anna-Carin Gullander, barnsjuksköterska
  • Hepatolog Timo Käppi, Ulrika Härenstam
  • Klinisk genetiker Alexandra Ţopa
  • Obstretiker Ylva Carlsson, gravidcholestas, akut fettlever hos gravida (aktuell även i barnteamet?)